Estudi UPC - Cens de Pisos Buits

Estudi del Parc Vacant d'Habitatge a Molins de Rei dut a terme per la Universitat Politècnica de Catalunya durant el 2015, a través d'un estudi encarregat per l'Ajuntament de Molins de Rei a la Diputació de Barcelona.