Grup Municipal - Ajuntament

La CUP Molins disposa de 4 regidors/es a l'Ajuntament de Molins de Rei. Som la tercera força política del consistori i formem part del Govern Municipal des del desembre de 2017. L'equip de regidores s'organitza com a govern per tal d'aplicar el programa polític de la CUP i l'acord de govern assolit amb la resta de grups municipals del govern. Els posicionaments del ple i les accions que executa el grup municipal depenen de les decisions que es prenen a l'assemblea permanent de la CUP Molins. Els regidors també exerceixen de corretja de transmissió cap a l'Ajuntament, així que podeu adreçar-los qualsevol dubte/crítica/suggeriment sobre l'Ajuntament als correus electrònics corresponents.

 

Asier Baiona i Garcia

abg@molinsderei.cat

Regidor de Serveis Municipals i Municipalitzacions

Regidor de Treball

Regidor d’Habitatge

Regidor de Serveis Generals i Patrimoni

Comitè de la Fira de la Candelera

Consell Consultiu de Comerç

Consell de Seguiment de la Crisi

Comissió d’Estudi de l’Habitatge

Comissió d’Estudi dels Serveis Municipals

Fundació Inform

Patronat Local d’Habitatge

Portaveu del Grup Municipal

 

Laura Munt i Gutiérrez

lmg@molinsderei.cat

Regidora de Gent Gran

Regidora de Feminismes i Alliberament LGTBI

Consell Escolar Municipal

Consell de Molins de Rei Solidària

 

 

Josep Raventós i Fornós

jrf@molinsderei.cat

President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori

Regidor de Medi Ambient, Aigua, Residus i Benestar Animal i Salut pública

Consell Agrari

Xarxa de Ciutats Sostenibles

Consorci del Parc Natural de Collserola

 

 

Carles Ros i Figueras

crfi@molinsderei.cat

Regidor de Cultura

Regidor de Joventut

Regidor de Noves Tecnologies i Innovació

Consell d’Administració de Ràdio Molins

Consell Rector del Museu

Comissió Reglament Orgànic Municipal

Consorci Localret