El nou govern municipal redueix les ràtios a les Llars d'Infants Municipals a causa de la davallada de natalitat a la Vila

Fins divendres 11 de maig estan obertes les preinscripcions a les llars d'infants municipals de Molins de Rei. Pel curs 2018-2019 s'han ofertat, inicialment, 202 places públiques, repartides entre els tres centres de la vila: El Rodó, El Molí i La Traca. Concretament s'ofertarà: 2 aules de nadons (des de 4 mesos fins 1 any) 6 aules de mitjans (d’1 any fins als 2 anys) i 6 aules de grans (dels 2 fins als tres anys).

Amb aquesta distribució, durant el proper curs hi haurà una reducció de les ràtios d'infants per aula. Els mitjans passaran de 13 a 12 infants i els grans passaran de 20 a 19 infants. Els corresponents costos econòmics seran assumits per l’Ajuntament.

Durant el curs 2017-2018 l'oferta inicial de places publiques va ser de 234 però actualment hi ha 16 places sense cobrir i, per tant, estem parlant actualment de 218 infants. Segons les dades de l'Ajuntament, a la nostra vila hi hagut un descens del 16% de la natalitat en l'últim any i per aquest motiu s'ha previst una reducció de l'oferta del 7'3% respecte al número actual d'infants a les llars d'infants (de 218 a 202 places).

Si la preinscripció supera les 202 places, el govern municipal s'ha compromès a mantenir en actiu l’aula del grup mixte, ubicada a a llar d'infants La Traca.  Aquesta és l'aula que s'ha previst tancar aquest curs, en previsió de la baixada de natalitat.

Emplacem a la resta de forces polítiques a treballar conjuntament, tant des de l'Ajuntament de Molins com des d'altres administracions, per tal de millorar el finançament de les llars d'infants municipals, que actualment recauen en gran mesura  en l'Ajuntament, les famílies i la Diputació de Barcelona. Arran les retallades del 2010, l'aportació de la Generalitat de Catalunya per cada infant va passar de 1.800 euros a 0 euros anuals. També l’estat espanyol va eliminar la partida de 17 milions d’euros destinada a l’etapa dels 0 a 3 anys en l’àmbit de Catalunya. Aquesta important davallada va ser assumida en gran part per l'ajuntament per no repercutir-ho amb un augment del preu del servei.

Des de la CUP seguirem treballant dins del govern municipal per millorar l'oferta educativa de les llars d'infants municipals reduïnt les ràtios, augmentant l'oferta educativa, quan la natalitat ens ho requereixi i aprofundint en la millora dels projectes pedagògics.