Iniciats els treballs de debat i redacció del Protocol d'Actuació davant les violències sexuals en espais d'oci a Molins de Rei

Les violències sexuals i l'alta tolerància de les mateixes en els contextos d'oci representen un dels principals riscos a la nostra societat. Els últims anys s’està visualitzant la necessitat que les polítiques públiques d’equitat posin especial èmfasi en els espais d’oci, essent aquest un dels contextos on les violències sexuals operen amb més impunitat.

El govern municipal, per donar compliment a un dels punts de l'Acord de Govern de novembre de 2017, ha començat a treballar en la elaboració d'un Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci. L'Observatori Noctambul@s de la Fundació Salut i Comunitat ha escollit Molins de Rei, entre un dels municipis on realitzaran totes les tasques d'elaboració del Protocol a través d'un procés participatiu, ja que han valorat l'interès i predisposició de l'Ajuntament de la vila. Els costos econòmics de tot el procés són assumits per la Generalitat de Catalunya a través d'un conveni amb la fundació. L'Ajuntament hi col·laborarà amb la dedicació dels tècnics i càrrecs electes durant tot el procés.

Les desigualtats de gènere i les violències associades, troben en aquests contextos un entorn de més normalització i silenciament dels comportaments masclistes que, al interaccionar amb el consum d’alcohol i altres substàncies, articulen un clima encara més propici per a la justificació de les agressions i de culpabilització de les dones.

Per aquest motiu, la Fundació Salut i Comunitat va posar en marxa el projecte Noctàmbul@s per establir una línia específica i estable de treball sobre aquest tema. La importància de la prevenció per transformar la mirada de la població en general i de la joventut i del personal professional en concret (tant de la indústria de l'oci, com de l’associacionisme o de l’administració) és d’especial rellevància si volem construir una societat lliure de violències de gènere.

Serà un procés d’elaboració comunitari que es basi en metodologies participatives i deliberatives, adaptant-se a les realitzats del municipi i procurant implicar a tots els agents que interactuen. Per això serà fonamental incorporar la transversalitat de gènere en els àmbits d’actuació de l’administració i procurar per una perspectiva ecològica de la resolució de conflictes.

Com entenem les desigualtats de gènere i les violències sexuals al municipi, com prevenir-les implicant a totes les esferes de interacció, com han de ser les campanyes preventives, com generem entorns de seguretat als espais festius i al municipi, quin tipus de respostes s’han de donar a nivell comunitari, tècnic institucional i de seguretat ciutadana, quins mecanismes s’han d’engegar davant situacions d’agressió, amb qui podem comptar, quin rol pertoca a l'Ajuntament, a les entitats o fins i tot a la indústria del lleure, etc. Totes aquestes són un seguit de preguntes que, lluny de tenir una resposta clara, s’han de poder resoldre a través d’aquest protocol.

Les nostres companyes Laura Munt, com a Regidora de Feminismes i Alliberament LGBTI, i Carles Ros, com a Regidor de Joventut, ja s'han reunit en un parell d'ocasions amb els responsables tècnics del procés i properament es començaran a convocar les reunions i sessions participatives previstes. Es preveu que la durada serà de 8 mesos però abans de l'aprovació definitiva del Protocol ja es podran portar a terme algunes iniciatives i campanyes en esdeveniments importants de la vila com la Festa Major o altres festes populars de l'any 2018.