La CUP presenta una moció per instar a la Generalitat a fer front a la situació d'emergència social

En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els instruments que permet el règim autonòmic vigent.

La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-llei contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, avantposant aquest una interpretació rígida de la Constitució de 1978 front la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria. Podeu consultar el llistat de les 46 lleis suspeses pel Tribunal Constitucional

Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional – per iniciativa del govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis lleis, la situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se. Des de la CUP-Crida Constituent demanem al conjunt de forces polítiques del Parlament que s'apliquin el que nosaltres anomenem Decrets de la Dignitat.

Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat social; l'alt risc d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les majors dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment de les desigualtats en l'accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu...

És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l'agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que patim des de 2008. Calen solucions d’emergència mentre no s'implementi un procés constituent que ens permeti avançar cap a una República que ens doti de majors recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una legislació i unes polítiques públiques basades en una major redistribució de la riquesa.

Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes aquelles lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d'emergència social.

2.- Instar al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.

3.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa autonòmica.

Descarregar moció de la CUP Molins per instar a la Generalitat a fer front a la situació d'emergència social