Serveis Funeraris de Barcelona guanya terreny

El tanatori de Molins de Rei, en mans de Serveis Funeraris de Barcelona, responsable que ser enterrat a al capital catalana sigui el doble de car que a la resta de l’estat.
 
El ple municipal va aprovar, amb els vots en contra de la CUP, transferir els serveis funeraris del tanatori a l’empresa Serveis Funeraris de Barcelona, un cop aquesta ha adquirit Memora que era l’empresa que fins ara prestava el servei.
 
El 2005 el ple municipal va decidir es va decidir cedir els terrenys a un privat a canvi que construís un tanatori, gestionés els serveis funeraris i per tant, obtingués un benefici industrial a canvi d’enterrar la gent a un preu més elevat. Aquesta és la realitat.
 
I ara, el 2017, es proposa el segon canvia perquè l’actual concessionari ha estat absorbit per una nova societat Serveis Funeraris de Barcelona. Aquesta societat, la més gran del país, gestiona la majoria dels serveis funeraris del país i com el seu nom indica neix a Barcelona on gestiona la majoria de tanatoris. Barcelona és la ciutat on ser enterrat és més cara d’Espanya, i d’aqui el govern de BeC va decidir i anunciar la creació d’una empresa municipal per rebaixar el cost. Per fer-ho, havia de desprendre’s de les accions de les que disposava de la societat, el 15% que tenen un valor de mercat reconegut de 30 milions d’euros. Desconeixem la situació de tot plegat, però tinguem present que estem cedint el tanatori a l’empresa responsable que a Barcelona els enterraments siguin més cars.