Notícies de Molins

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dimarts 29 de desembre incoar un nou expedient de contractació i convocar una nova licitació del contracte per gestionar el servei de conservació, manteniment i neteja de la jardineria de Molins de Rei.

Les 5 forces sindicals representades a l'Ajuntament de Molins de Rei (CGT, CCOO, UGT, SFP i SPPM.CAT) van consensuar una moció contra les polítiques de personal del govern municipal (CDC+PSC), que va ser defensada a la sala de plens pels mateixos treballadors i per la CUP, ERC, MC i IxMdR-MES, i que va ser rebutjada amb els vots en contra de CDC i PSC.

Una de les principals propostes que la CUP Molins de Rei ha fet arribar a l'equip de govern en el debat sobre el pressupost municipal ha estat l'aposta per treballar amb banca ètica el nou crèdit que el consistori té previst concertar al llarg de l'any 2016 per fer front a una part significativa del capítol d'inversions, que és de 2.466.000 €.

Aquest dimecres 16 de desembre hi ha la primera convocatòria d’aquesta legislatura dels òrgans de govern del Parc de Collserola. Aquesta legislatura, els regidors de la CUP Molins tenim el plaer de ser representants de la vila en alguns d’aquests òrgans.

El grup municipal de la CUP va votar en contra la proposta d'Ordenances Fiscals 2016 de l'equip de govern per la falta de voluntat política mostrada per avançar cap a criteris més progressius i redistributius, especialment en l'Impost de Béns Immobles, el que genera més ingressos per a l'Ajutnament.

Avui tot just fa una setmana vam debatre la proposta d'ordenances fiscals proposada pel govern. Em fixaré en un dels temes que el nostre grup municipal va posar sobre la taula en el debat, perquè és un tema del que anirem parlant properament.

Una de les mocions debatudes al ple del mes d'octubre, a instàncies del grup municipal d'ERC, feia referència als atacs del govern espanyol a la normativa catalana sobre pobresa energètica, aprovada fa uns mesos al Parlament. Des de la CUP vam mostrar el nostre suport al text presentat tenint en compte la necessitat de disposar de mecanismes legals per donar resposta a la situació de patiment de bona part de les classes treballadarores del nostre país en els propers mesos.

Des de fa uns quants anys al ple d’octubre l’equip de govern porta al ple l’aprovació dels criteris complementaris dels ajuts de menjador que distribueix el Consell Comarcal amb pressupost de la Generalitat de Catalunya. D’entrada, com hem dit en nombroses ocasions, és lamentable que aquest debat als plens municipals ens obliguin a fer-lo quan el curs ja ha començat fa un mes i mig, amb la incertesa que això genera entre les famílies sol·licitants.

Al ple municipal d'octubre l'equip de govern va portar com a punt de l'ordre del dia donar compte de 230 Decrets d’Alcaldia signats entre el dia 1 i el 30 de setembre.

Pàgines