Molins de Rei promocionarà la Transició Agroecològica a Collserola

El ple municipal del 28 de juny va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Molins de Rei al conveni de col·laboració per a la promoció de la transició agroecològica, que fomenti el retorn a la pagesia, l'agricultura ecològica i els circuits curts. L'aportació municipal serà de 3.000€ anuals, tal i com també faran la resta d'Ajuntaments del Parc Natural de Collserola.

Des de mitjans del segle XX, Collserola ha experimentat un procés sistemàtic d'abandonament de l'activitat agrària que actualment posa en perill la conservació del mosaic agroforestal i els valors naturals de la serra. Simultàniament, la població dels municipis que formen part del parc, va passar d'abastir-se d'aliments de proximitat produïts de forma sostenible, transformats de forma artesana i comercialitzats per mitjà de petits negocis familiars, a consumir els aliments processats provinents de l'agricultura industrial globalitzada que venen les grans superfícies.

En els últims anys, però, la consciència de que és necessari transformar els sistemes alimentaris locals s'ha obert cada cop més pas entre la ciutadania i les institucions públiques d'arreu del territori, també, i especialment, a l'àmbit d'influència de Collserola. En aquest context, l'any 2015 el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va encarregar a l’associació Arran de Terra coordinar la implementació del projecte «Alimentem Collserola. Promoció de la Transició Agroecològica a l'àmbit d'influència del Parc Natural». L'objectiu és promoure la transformació del sistema alimentari de Collserola per fer-lo més sa, equitatiu i sostenible, posant al centre la reactivació de l'activitat agrària en l'àmbit d'influència del Parc Natural. Per acomplir aquests objectius, Arran de Terra va proposar aplicar la metodologia d'intervenció en el territori de la Dinamització Local Agroecològica, que posa molt èmfasi en la necessitat de dissenyar i implementar de la forma més participativa possible els processos locals de transició cap a l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària.

Des de la Regidoria de Medi Ambient, encapçalada pel nostre company Josep Raventós, es col·laborarà amb el desenvolupament d'aquest projecte. També animem a totes aquelles persones i entitats interessades a què participin en les accions, jornades i espais de participació que s'estan habilitant. Per a més més informació us adjuntem el Pla d'Acció per a promoure la Transició Agroecològica a Collserola en el període 2018-2020 i podeu anar consultant el bloc de l'associació Arran de Terra