Documents

Moció de la CUP Molins entrada per registre per a ser debatuda al ple municipal del 28 d'abril.

Moció conjunta de diversos ajuntaments de la Vall Baixa del Baix Llobregat per constituir una plataforma / comissió per a l'estudi de la qualitat de l'aire en municipis com Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts o Castellbisbal. Aprovada al Ple de Molins de Rei el mes de març de 2016 per unanimitat.

Estudi del Parc Vacant d'Habitatge a Molins de Rei dut a terme per la Universitat Politècnica de Catalunya durant el 2015, a través d'un estudi encarregat per l'Ajuntament de Molins de Rei a la Diputació de Barcelona.

Moció presentada pel grup d'Iniciativa per Molins de Rei al ple de gener de 2016 i aprovada amb els 4 vots favorables dels regidors de la CUP Molins, contra el tancament de 20 línies de P3 al Baix Llobregat i per la reducció de ràtios a les aules per fer front a la davallada de la natalitat.

Pàgines