Aprovació del reglament sobre activitats crematòries

Al ple de setembre vam votar a favor de la regulació dels forns crematoris que els aparta dels nuclis habitats, procés iniciat l'anterior govern. Cal tenir en compte, però, que la principal font de contaminació al nostre poble és l'autopista, els cotxes al centre vila i la crema de residus a Ciments Molins

Aquest punt dóna continuïtat als passos que va fer el govern anterior per tal de regular l'activitat i garantir que no es posaria un forn crematori massa a prop de les cases. Amb 250 m de distància de cap casa entenem que és un bon equilibri.

Aquesta regulació està pensada per distanciar la crema de persones de la immediatesa de les cases per les afectacions morals que pot tenir i també un focus de contaminació. De totes maneres, creiem que és necessari tenir en compte que la principal font de contaminació al nostre poble és l'autopista, els cotxes al centre vila i la crema de residus a Ciments Molins. Per tant votarem a favor de la regulació dels forns crematoris que els aparta dels nuclis habitats i ens congratulem que es tanqui el cercle i el procés exitosament.