El govern sociovergent fa dos anys que menteix en polítiques d'habitatge

El govern sociovergent menteix per segon any consecutiu en fer els pressupostos en matèria d’habitatge.

Tant l’any 2021 com enguany, han pressupostat 30.000 euros a partides d’habitatge que saben que no executaran per no trobar-se entre les seves prioritats polítiques. 

 

Al Ple ordinari del mes de maig, des de la CUP Molins vam preguntar obertament al govern per què durant l’any 2021 no s’havien dut a terme ni la inspecció d’habitatges buits a la vila ni l’elaboració d’un nou Pla Local d’Habitatge (l’anterior està caducat des del 2017), ambdues actuacions dotades amb recursos als pressupostos municipals. 

Cal recordar que estem davant d’actuacions cabdals per tal de conèixer, de forma rigurosa i profunda, quina és la situació pel que fa a l’accés a l’habitatge a la nostra vila (que no hem d’oblidar que es tracta d’un dret constitucional). Conèixer aquesta situació al detall ens ha de permetre definir les polítiques públiques necessàries per garantir efectivament l’accés a un habitatge digne al conjunt de molinencs i molinenques. 

Per què vam fer aquestes preguntes? Els antecedents són els següents: al mes de gener d’enguany, en veure que el govern destinava exactament els mateixos recursos econòmics a aquests projectes en el marc dels pressupostos de l’any 2022, els hi vam preguntar que s’havia fet l’any anterior, i ens van dir que ens enviarien un informe explicant-nos-ho. Quatre mesos després, i havent-los requerit diverses vegades aquesta informació, seguíem sense disposar d’aquesta. I qui dia passa, any empeny. 

La nostra sorpresa va ser majúscula quan, analitzant la liquidació del pressupost de l’any 2021, mitjançant la qual s’informa sobre quins recursos s’han mobilitzat per dur a terme accions concretes, ens trobem que els recursos econòmics assignats inicialment a fer una inspecció d’habitatges buits i a elaborar un nou Pla Local d’Habitatge s’havien destinat finalment a fer actuacions en via pública el novembre de 2021. 

Com a resposta a les nostres preguntes, des del govern sociovergent se’ns ha dit, en poques paraules, que l’any passat van tenir unes altres prioritats en matèria d’habitatge. Unes prioritats que, en cap cas, eren actuacions urgents, fruit d’una situació imprevisible, sinó que, més aviat, es tractava de l’execució d’una línia política meditada i planificada. I que també les tenen (unes altres prioritats) per aquest any 2022, així que tant la inspecció com el nou Pla Local d’Habitatge hauran d’esperar, com a mínim, fins a l’any 2023

Tenir unes prioritats o unes altres és molt legítim políticament. Ara bé, el que no és legítim és el maquillatge pressupostari que practica el govern sociovergent, pressupostant determinades actuacions per fer més atractius els comptes, però perfectament sabedors que no les duran a terme perquè la Regidoria d’Habitatge continua mancada de personal i, el que hi és, ha de treballar per executar unes altres polítiques. I arriba a ser insultant que això ho facin dos anys consecutius. 

Des de la CUP, ho tenim clar, i li recordem al govern sociovergent parafrasejant al mateix alcalde Xavi Paz, qui es vanagloria d’uns principis que després no s’aplica: no cal mentir per fer política.