Canvis en el govern per garantir el suport i un clima de confiança per a la persona agredida

Després de la denuncia pública realitzada per la nostra companya Sílvia Guillén explicant que havia patit una agressió masclista per part d’un company de partit, des del govern municipal s’han adoptat mesures per garantir un entorn de confiança per a la companya agredida.

L’anunci del cessament de les funcions de regidor de govern a un dels integrants del grup municipal d’ERC creiem que era necessari i urgent. Aquest anunci ja ha estat comunicat al regidor cessat i en les properes hores es farà efectiu amb un decret d’alcaldia.

Com a CUP i com a govern municipal havíem instat en diferents ocasions a la secció local d’ERC i al regidor que fessin els passos oportuns per donar una resposta adient a aquest cas d’agressió masclista. Han anat passant els mesos i aquesta resposta no ha arribat.

Com a CUP sempre hem defensant dins del govern municipal, que davant del coneixement que tenim dels fets ocorreguts, es respectés primer de tot la voluntat i els ritmes que decidís la companya agredida a l’hora de fer pública la denuncia.

Un cop aquests fets ja són públics, el govern ha anunciat el cessament del regidor. Com a CUP instem a la secció local d’ERC que demani al regidor la seva dimissió com a càrrec electe.

Un cop més reiterem el nostre ple suport a la companya Sílvia Guillén. Entenem que totes aquestes mesures que s’estan aplicant contribueixen també a marcar precedents perquè aquests fets no es repeteixin ni a la nostra vila ni enlloc.