Com afrontem la difícil situació interna de l’Ajuntament després dels governs sociovergents?

Principals problemes durant la sociovergència 2011-2017

  • No substitució del cap de personal deixant el departament amb 1 sol tècnic de personal durant més de 2 anys.
  • Borses de suplències no actualitzades: en l’administració pública les baixes només es substitueixen amb borses i si no s’actualitzen es genera una greu situació en serveis bàsics com la Llar d’Avis o d’altres.
  • 50% del personal a Serveis Jurídics: no s’han cobert vacants en aquest departament, provocant un retard important en molts tràmits de l’Ajuntament que requereixen informes jurídics o multes i contenciosos.
  • Alt índex d’interinitat: la manca de planificació durant els últims 10 anys de convocatòries d’oferta pública ha fet augmentar aquest índex fins al 30%.
  • Més de 20 places no cobertes en casos de jubilacions, baixes de llarga durada, defunció o per renúncia voluntària deixant alguns serveis sense el personal necessari.
  • Contractes d’obres i serveis per cobrir llocs de treball de l’estructura que no compleixen amb els criteris aplicables en una administració pública

La CUP va entrar al govern municipal el desembre de 2017 i abans ja coneixíem la complicada situació interna per la manca de planificació i inacció practicada pels anteriors governs dirigits per CiU i PSC. Ho denunciàvem abans d’entrar al govern i ho seguim explicant: el govern sociovergent va estalviar en personal per fer altres obres, unes polítiques negligents de “mal govern” que passen factura.

Els sindicats de l’Ajuntament, i les assemblees de treballadores porten anys denunciant aquesta situació, que ha generat un clima generalitzat de crispació i desmotivació entre la plantilla municipal. Des que la CUP vam entrar al govern, hem procurat demostrar voluntat per solucionar la situació estant al costat de les treballadores i caldrà seguir treballant per crear de nou un entorn de confiança i planificació amb la plantilla municipal per tirar endavant els serveis municipals amb qualitat i eficàcia.

 

Greu situació a l’estructura interna de l’Ajuntament: situació actual i propostes d’actuació

La CUP va entrar al govern municipal el desembre de 2017 i abans ja coneixíem la complicada situació interna per la manca de planficació i inacció practicada pels anteriors governs dirigits per Joan Ramon Casals (CiU) i Xavi Paz (PSC). En l’actual govern municipal la regidoria de personal ha estat dirigida per l’Anton Pedrola (PDECAT) i des de la CUP hem aportat moltes hores de feina i de propostes en trobar solucions per tenir una situació de l’estructura de personal desitjable i eficient malgrat que no controlàvem aquesta regidoria ni l’àrea d’ESG.

El departament de personal de l’Ajuntament ha estat mancada del personal necessari durant més de 2 anys i això ha generat una acumulació de tasques per resoldre que ha generat la greu situació dels últims mesos i que malgrat les accions aplicades, es trigarà mesos en solucionar.

Els sindicats amb representació a l’Ajuntament, i les assemblees de treballadores i treballadors, porten anys denunciant aquesta situació, que ha generat un clima generalitzat de crispació i desmotivació entre la plantilla municipal. La legislació en matèria de personal i organització en una administració com un ajuntament obliga a realitzar qualsevol procés de selecció, substitució o de consolidació d’una plaça seguint tota la burocràcia que marca la llei. Son processos més garantistes que a l’empresa privada però requereixen més feina i més temps.

L’actual govern municipal va tornar a cobrir la plaça del Cap de Personal però l’actual saturació de tasques pendents és molt gran i aquesta situació no es pot solucionar en pocs mesos. La greu irresponsabilitat de la sociovergència haurà de ser solucionada per un nou govern municipal a partir del 26 de maig. Com a CUP creiem que és molt important que cap dels dos partits que han generat el problema (CiU i PSC) continuiï governant després de les eleccions perquè cal voluntat per solucionar la situació i també cal crear de nou un entorn de confiança amb la plantilla municipal per tirar endavant els serveis municipals amb qualitat i eficàcia.

Durant tots aquests anys els govern sociovergents han jugat a estalviar diners en personal per poder disposar de més diners per fer certes obres amb més rèdit electoral però un cop més les polítiques a curt termini ens han generat una situació límit a mig termini.

Com a CUP creiem que el bon funcionament de tots els serveis municipals requereix que es facin els processos necessaris per ocupar totes les places que en els últims anys van quedar vacants:

Coordinador/a Serveis Jurídics

Assessor/a jurídica

Oficial de cementiri

Cap de personal i organització*

Cap d’Informàtica

Cap Oficina Atenció Ciutadana

Tècnic/a de Participació

Educador/a social *

Treballador/a social *

 Treballador/a social *

Tècnic/a de l’Arxiu

Cap de Negociat de Cultura

Tècnic/a d’Educació

Director/a tècnica Llar d’Avis *

Cap Oficina Administrativa SIT

Tècnica de gestió de Sostenibilitat **

Cap d’Urbanisme *

Arquitecte tècnic/a *

Tècnic/a Habitatge

Cap de Negociat de Mobilitat

 Operari/a de brigada

*Places vacants ja cobertes els últims mesos

**Baixa de llarga durada no substituïda

 

La nostra proposta d’actuació en un futur govern passarà per portar a terme aquestes accions:

  • Garantir que sempre estiguin cobertes totes les places per evitar despeses extres en contractacions d’empreses per fer obres i serveis assumibles amb personal propi
  • Fer una nova Valoració de Llocs de Treball per afrontar la recuperació salarial dels treballadors/es, mantenir unes condicions dignes i reajustar les funcions de cada lloc de treball a les necessitats reals tenint en compte que en els últims anys s’han obert equipaments municipals nous.
  • Elaboració d’una auditoria que analitzi com es pot reajustar l’organigrama intern, reduïr les àrees internes, reduïr els càrrecs de confiança i directius i millorar l’eficiència dels serveis municipals.

 

Un exemple il·lustratiu

Un dels exemples més clars que podem posar és com el nostre regidor Carles Ros es va trobar la Regidoria de Cultura en heredar-la de Xavi Paz:

Només un tècnic amb plaça interina, tres persones en contractes temporals d’obra i servei (Museu, Arxiu, Cap de Cultura), una persona contractada 30h com a “monitora” externament a una empresa (Federació Obrera, que requeriria dues persones), tècnic d’arxiu sense presència en ser aquesta persona el Cap de l’OAC i cap previsió per gestionar nous equipaments com l’antic IES (ara Espai d’Entitats Collserola)