COVID19 | Mesures d’urgència que caldria aplicar

Des de la CUP Molins, mitjançant la nostra assemblea permanent i les nostres 3 regidores estem intentant que a Molins s'apliquin mesures d'urgència durant la crisi del COVID-19:

 • Donar suport al SERVEI DE VOLUNTARIAT local. Aquest servei caldrà coordinar-lo amb l’àrea de serveis socials i els serveis de salut municipals per tal de detectar i tractar els casos de més necessitat i al mateix temps poder-ho fer complint amb tots els protocols d’autoprotecció necessaris davant el COVID-19.
 • Reforçar Serveis Socials, en especial els serveis d’atenció comunitària, en la línia del punt anterior, i per seguir garantint l’atenció a l’emergència social, en coordinació amb els serveis municipals d’igualtat i d’atenció a les dones. Durant aquests dies hi poden haver feminicidis i agressions masclistes i cal tenir activa la part d’atenció a la dona.
 • Mantenir actius els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), per a la gent gran que no tenen familiars o que no se’n poden fer càrrec tot el dia i, si és necessari, els àpats a domicili. El personal de SAD hauria de realitzar com a mínim comunicació diària telefònica amb les persones per si cal atendre alguna necessitat i/o urgència. Cal garantir que el personal tingui el material sanitari adequat per poder realitzar aquestes tasques, complint amb tots els protocols d’autoprotecció necessaris davant el COVID-19, i fer torns horaris per poder cobrir totes les necessitats.
 • Garantir els àpats dels infants amb beques menjador, i detectar nous casos i noves necessitats alimentàries. En la mesura del possible establir un circuït de distribució, amb voluntariat i coordinats pels serveis municipals, complint amb tots els protocols d’autoprotecció necessaris davant el COVID-19.
 • MERCATS A L’AIRE LLIURE: Mantenir els mercats d’aliments a l’aire lliure. És una manera de facilitar que la ciutadania adquireixi producte fresc i de proximitat i ajudar als pagesos de la zona, evitant el malbaratament alimentari. Vetllar perquè s’hi garanteixin les mesures de seguretat adients.
 • Garantir el servei a les persones sense llar: habilitar espais per les persones sense llar així com ampliar el servei de dutxes per a persones vulnerables.
 • Oferir espais municipals al servei de la crisi sanitària per a possibles hospitals de campanya, punt de distribució de menjar, coordinació, seguretat… així com aquells espais sanitaris on l’ajuntament hi tingui incidència (consorcis i patronats hospitalaris, etc.), complint amb tots els protocols d’autoprotecció necessaris davant el COVID-19.
 • Aplicació immediata de la suspensió de cobraments en serveis municipals que no es prestin, segons decrets municipals aprovats, no cobrant-los, retornant-los o deduint-lo en propers rebuts.
 • Garantir la gratuïtat de serveis de mobilitat com, per exemple, les zones blaves, el transport públic o altres serveis de mobilitat que requereixin pagament mentre duri la situació d'excepcionalitat, amb l'objectiu de garantir una major mobilitat i frenar la propagació del Covid-19.
 • Vetllar perquè cap treballador i treballadora perdi cap dret, també dels serveis municipals subcontractats, i que les classes populars ni s’exposin ni carreguin amb aquesta crisi
 • Assegurar que es paguin les nòmines de totes les treballadores de les empreses subcontractades de serveis externalitats i, en el cas de projectes petits, que les assumeixi el mateix consistori assumint-ne també la gestió.
 • Reforçar el control sobre els serveis municipals subcontractats a empreses, per tal d’estar alerta a qualsevol infracció en el servei o amb els i les treballadores, i que compleixen amb tots els protocols d’autoprotecció necessaris davant el COVID-19.
 • Activitat institucional: Suspendre les comissions informatives i plens municipals si no s’han de tractar punts indispensables pel funcionament de l’ajuntament. En cas que es realitzin, fer-los de manera telemàtica.