CRIDA A FER ELS TESTS RÀPIDS A LES TREBALLADORES DE LA LLAR D'AVIS

La CUP Molins se suma a la crida urgent de la CGT perquè les autoritats sanitàries facin els tests ràpids al personal, com finalment van fer ahir a alguns residents de la Llar d’Avis Josep Mestre.

Després de tot, això és el que marca la “Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial” del Ministeri de Sanitat en el seu punt 8:

“En caso de que un trabajador del centro presente síntomas de infección respiratoria aguda los servicios de prevención de riesgos laborales deberían indicar la realización de prueba diagnóstica de laboratorio para SARS-CoV-2 según lo contemplado en el ‘Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)’, considerándose que se trata de personal en contacto con población especialmente vulnerable. (...) Si el caso fuera clasificado como probable o confirmado, será necesario identificar a todas las personas que puedan haber tenido un contacto estrecho con el caso mientras éste presentaba síntomas, según lo definido en el mencionado ´Procedimiento…’, pudiendo incluir tanto residentes como otros trabajadores del centro”. 

En aquest sentit, lamentem la mala gestió que està fent el Ministeri de Sanitat que està impedint el compliment de la seva pròpia guia, tant pel que fa a la planificació, com a la centralització del material de protecció sanitària i a la compra dels tests ràpids. El mal repartiment del material mèdic suposa un malbaratament d'aquest. En aquest sentit, que hagin fet el test només a una petita part de les persones de la residència i no a tothom no és una solució efectiva, ja que aquests es fan per saber quines persones estan infectades i quines no, per poder-les aïllar i contenir així la propagació del virus. Aquelles persones no testades poden ser positives i per tant focus d'infecció no aïllat. Sabent que persones de la residència han presentat símptomes hem d'assumir que totes poden estar afectades, i se les ha de testar alhora.

Això demostra, un cop més, la importància de tenir una Sanitat pública, la qual ara, malauradament, no tenim per culpa de les retallades dutes a terme durant els darrers anys tant per part del govern central com pel de la Generalitat. Esperem que aquesta situació sigui revertida com més aviat millor. La situació de les residències arreu de l'estat, en què diverses residències privades havien abandonat als avis, ens reafirma també en la necessitat de mantenir el control públic de la futura residència per la gent gran a Molins, i no deixar-ho en mans d'empreses privades.

Som conscients que la situació és complicada a tot arreu, atès que estem parlant d’una pandèmia, però demanem a l’Ajuntament de Molins que faci tot el possible no només perquè aquests tests i el material necessari arribin l’abans possible, sinó també per assegurar el seu repartiment per als sectors més vulnerables, com és la gent gran, a les treballadores que presten un servei a les vilatanes i a tothom que ho necessiti.

Per últim, volem agrair públicament a les treballadores de la sanitat i serveis socials l’esforç sobrehumà que estan fent en aquests dies excepcionals.