El govern i Ciutadans frenen una moció de la CUP de defensa del territori

La moció instava a fer un gir radical a les polítiques depredadores del territori: aeroport, JJOO, creuers...

També demanava a la Generalitat protegir Collserola actuant sobre el Pla General Metropolità del 1976.

L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals davant dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta pel que fa al creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, sense que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la situació.

En els darrers mesos hem vist com els governs català i espanyol continuen apostant per polítiques que no fan més que seguir sustentant aquest model extractivista i depredador del territori, que ens empeny cap a l’abisme del col·lapse climàtic i ambiental.

Els seus projectes com l’ampliació dels aeroports del Prat, Alguaire i Palma, els ports de Barcelona i València, macroesdeveniments com els JJOO d’hivern del Pirineu o la proliferació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques allunyades dels centres de consum d’energia (greenwashing de les Empreses de sempre) entre molts d’altres, són el màxim exponent d’un sistema econòmic que només ens porta especulació, precarietat i una economia fràgil davant dels canvis ambientals i fragmentada, totalment dependent i gens autosuficient com a Països Catalans.

És per això que des del Grup Municipal de la CUP Molins de Rei va proposar eadoptar els segÑuents acords:

  1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Estado Español perquè facin un gir en les actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem immersos en situació d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència.
  2. Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant als agents del sector per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes populars.
  3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a protegir de manera efectiva el Parc Natural de Collserola, aplicant les modificacions urbanístiques i de requalificació de sòls necessàries per evitar ampliacions urbanístiques i industrials en espais protegits i desprogramar les existents.
La moció va quedar rebutjada amb els vots contraris del govern sociovergent i Ciutadans
 

La moció va quedar rebutjada amb els vots contraris del govern sociovergent i Ciutadans