El govern municipal aturem el crematori

 

El govern ha aconseguit evitar la instal•lació imminent d’un crematori al tanatori municipal. Ho ha fet denegant la llicència del projecte presentat per l’empresa concessionària, que era molt diferent al projecte previst en l’adjudicació del servei feta al 2005. A més, també ha aprovat la suspensió durant un any de totes les llicències per aquest tipus d’activitats i aprofitarà aquest temps per fer una regulació de caràcter local que impedeixi futurs projectes similars.

L’Ajuntament ha denegat el permís per executar el projecte d’instal·lació d’un forn crematori al tanatori municipal i ha decretat una suspensió temporal de llicències per aquest tipus d’activitats. Amb aquests dos moviments l’Ajuntament aconsegueix aturar el projecte presentat per l’empresa concessionària del tanatori. Un projecte que preveia moltes més cremacions de les previstes en l’oferta que va resultar guanyadora del concurs públic licitat al 2005. De no haver-se decretat la suspensió no seria possible aturar un crematori com el previst a la concessió original.

Des de la CUP volem recordar que el ple municipal del 29 de juny de 2005 va aprovar amb els vots a favor del PSC, ICV, ERC, CiU i PP l'adjudicació a l'empresa Intur Servicios Funerarios SL (actualment Mémora) del servei del Tanatori Municipal de Molins de Rei. La concessió establia que l'empresa assumia el cost de la construcció del tanatori, i també del crematori, i de la gestió diària durant un període de 49 anys. Un cop més l'externalització d'un servei públic ha evidenciat com l'Ajuntament perd el control sobre la gestió del servei i genera conflictes com el que hem viscut a la nostra vila.

Paral·lelament l’Ajuntament també aprofitarà aquesta suspensió temporal per aprovar un Pla Especial que posi noves condicions per aquest tipus d’activitats a la vila. Amb aquesta nova regulació es podria limitar i condicionar molt la instal·lació de cap forn crematori o d’incineració de residus a Molins de Rei. Des de la CUP sempre hem defensat que cal afrontar de forma clara el debat sobre la contaminació atmosfèrica per tal de limitar al màxim la instal·lació de noves fonts emisores però sense oblidar que el principal causant de la contaminació de l'aire són els vehicles privats de benzina o diesel, que suposen el 93%, seguit de les emissions produïdes per les indústries i en menor mesura dels propis domicilis particulars. 

Els responsables municipals, entre ells el nostre company Asier Baiona com a Regidor de Serveis Municipals i Municipalitzacions, van explicar als veïns i veïnes aquestes novetats en una reunió mantinguda a la Federació Obrera el passat dijous 8 de novembre. El govern manté el seu compromís d’informar puntualment els veïns i veïnes de qualsevol canvi rellevant que hi hagi en la tramitació de tot aquest projecte.