El govern sociovergent treu 30.000€ d'habitatge per asfaltar carrers

El govern no compleix l'acord de pressupostos del 2021: elaborar un cens de pisos buits i actualitzar el Pla d'Habitatge.

Els 30.000€ que costaven els han destinat a polítiques de via pública.

Des de la CUP exigim acabar amb els endarreriments per executar polítiques essencials per garantir un habitatge digne per a tots i totes les molinenques.

En una reunió a mitjans de gener amb el govern i, en particular, amb els regidors Zaragoza i Enseñat, en la qual comentàvem la proposta de pressupostos del govern per l'any 2022 i fèiem les nostres propostes com a CUP, vam demanar explícitament un informe sobre l'estat d'actuacions en matèria d'inspecció d'habitatges buits.

Vam demanar aquest informe, bàsicament, per poder saber per quina raó als pressupostos de 2022 es destinava exactament la mateixa quantitat, per saber quines actuacions restaven pendents, etc. Aquest informe, a hores d'ara, gairebé 4 mesos després, encara no ens ha arribat, i ni tan sols hem tingut notícies de com estava per part del govern, tot i haver insistit a saber-ho.

Cal recordar que, amb el pressupost inicial de 2021, es van destinar 18.000 euros a aquesta tasca. Ara bé, estudiant la liquidació del pressupost del 2021, ens vam trobar amb què, al novembre, aquests recursos, lluny de ser executats, van ser retirats d'aquesta partida i destinats a cobrir actuacions de via pública.

I vam observar que es va fer el mateix, en les mateixes dates i amb la mateixa finalitat, pel que fa als 12.000 euros destinats inicialment a elaborar un nou Pla Local d'Habitatge.

En tant que entenem que es tracta d'actuacions cabdals per, entre altres coses, garantir l'accés a l'habitatge digne per a totes les persones a Molins, ens agradaria saber, primer, per què es van retirar aquests recursos d'aquestes partides i, en conseqüència, no es van executar.

I segon, ens agradaria saber a on es van destinar exactament.

Demanem al govern que actuï de forma urgent per tal d'evitar que, de nou, aquestes partides quedin sense executar i, en conseqüència, demanem que es dugui a terme la inspecció d'habitatges buits a la vila i que s'elabori un nou Pla Local d'Habitatge abans que acabi l'any 2022.