El govern sociovergent retarda la reactivació econòmica i social en ple repunt de la COVID

Aquest estiu, el govern municipal va proposar redactar un document per a encarar la reactivació econòmica i social després dels efectes de la pandèmia. Ho vam celebrar, ja que des de l'inici de la pandèmia, la CUP de Molins vam plantejar 56 mesures urgents davant la crisi social i econòmica. Tot i tornar a fer les nostres propostes, encara no tenim cap resposta del govern sociovergent

Com a organització política que basem la nostra actuació en la transversalitat i l’assemblearisme, lamentem profundament que el govern de Xavi Paz no hagi treballat aquest document conjuntament amb la població, mitjançant un procés de debat i participació ciutadana obert a vilatanes i a entitats que, en definitiva, són les persones directament afectades.

Havent-lo revisat i treballat, ens sorprèn que el document vagi mancat de compromisos econòmics concrets i de la valoració dels recursos econòmics i humans necessaris per dur-lo a terme amb rigor i efectivitat.

D’altra banda, en el  dia d’avui, encara restem a l’espera de què  el govern ens contesti a les demandes que vam realitzar per incloure un seguit de compromisos que considerem imprescindibles de ser atesos. En són exemples  dur a terme un pacte local que suspengui el pagament dels lloguers a persones afectades pels ERTOs, la planificació del parc d’habitatge de protecció oficial, la creació de plans d’ocupació de llarga durada, mesures per impulsar la pagesia del Parc Agrari, entre molts d’altres…

A més a més, anteriorment ja havíem fet arribar una proposta de Pla de Xoc Social amb propostes concretes, que també va ser ignorat, juntament amb les nostres esmenes als Pressupostos 2020.

Atès que el govern municipal va encetar el debat, demanem que respongui les aportacions realitzades i sigui capaç de portar a Ple el document que va iniciar, amb la celeritat que pertoca. Disposar de majoria absoluta no pot ser excusa per a donar l’esquena a l’oposició i als col·lectius de la vila, i encara menys en qüestions tan rellevants en moments de greu crisi econòmica i social.