Es recupera la Taula Local de l’Habitatge

El passat 12 de juny es va tornar a reunir la Taula Local de l'Habitatge, inactiva des de fa 2 anys, dins del reformulat Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei constituït el passat 9 de maig, donant continuïtat al Consell de Seguiment de la Crisi que va funcionar en l’anterior mandat municipal, complint així un dels compromisos del pacte de govern.

Aquest consell té com a principal objectiu treballar conjuntament per combatre els efectes que ha deixat en amplis sectors de la població de Molins de Rei la crisi econòmica, i es per això que el Consell està format per tots els agents de Molins de Rei que tenen a veure amb algun dels aspectes bàsics de la cohesió social i territorial de la vila.

L’objectiu d’aquesta primera sessió de la Taula Local de l’Habitatge era consensuar una diagnosi de com es veu la situació de l’Habitatge a Molins de Rei, debatent les principals dades sobre l’accés a l’habitatge a Molins de Rei i prioritzant les problemàtiques més importants.

Hi van participar el regidor d’habitatge Asier Baiona, la regidora de participació Sílvia Guillén, entitats com l’Associació de paraguaians/es de Molins de Rei, la Comunitat Islàmica de Molins de Rei, Creu Roja, el Patronat Local de l’Habitatge, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i un representant de les Associacions de Veïns de Molins de Rei.

Com a novetat, també es van convidar les immobiliàries de Molins de Rei com a agents destacats del sector de l’habitatge per tal de tenir l’oportunitat de participar en aquest primer diagnosi sobre la situació de l’habitatge a la nostra vila i cercar possibles solucions col·lectives. Malauradament, no van voler assistir-hi ni van excusar la seva absència. Tanmateix se les tornarà a convidar a la segona sessió, tenint també una altra oportunitat per tal de debatre sobre actuacions per resoldre el greu problema d’accés a l’habitatge a Molins de Rei.

Els participants van destacar que un dels principals problemes a Molins de Rei és la dificultat d’accedir a un habitatge de lloguer davant la poca oferta, la gran demanada, la legislació injusta de la Llei d’Arrendaments Urbans que desprotegeix als llogaters, la manca de limitació de preus de lloguer i l'augment dels preus del lloguer any rere any; la manca de construcció d’habitatge de protecció oficial a preus assequibles des de les administracions públiques (a Molins de Rei només hi han 75 habitatges en règim de protecció oficial de lloguer, gestionats per l’Agència d’Habitatge de Catalunya i cap més de propietat pública municipal) i la gran demanda en habitatge de lloguer assequible per a llars unipersonals, on de les 722 sol·licituds d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial l’any 2016, el 58% corresponen a sol·licituds d’una sola persona i el 78% de les sol·licituds se situa per sota de 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

La segona sessió està convocada per al 3 de juliol, on es decidiran possibles solucions per tal de ser incorporades a un futur pla de xoc.