Expedient disciplinari greu a agents de la Guàrdia Urbana

L’Ajuntament de Molins de Rei ha obert un expedient disciplinari greu contra dos agents de la Guàrdia Urbana per aclarir què ha passat. Arran d’una auditoria interna efectuada per la Direcció General de Policia es va observar com aquests dos agents havien estat consultant les dades de moltes persones utilitzant el Sistema d’Informació Policial (SIP). Segons els protocols interns de la Guàrdia Urbana només es poden consultar les dades d’una persona al SIP quan hi ha alguna actuació policial que ho justifiqui i s’ha de deixar constància mitjançant una incidència per escrit.

Cal tenir en compte que la fitxa del SIP de cada persona consten els antecedents policials i totes les dades personals i de vehicles però també qualsevol denúncia que hagi interposat o hagi rebut aquesta persona, encara que no hi hagi sentència condemnatòria.

Davant dels nombrosos indicis en aquest cas de pressumpte espionatge, el govern municipal va demanar a la Direcció General de Policia el nomenament d’un instructor extern a l’Ajuntament que porti tot el procés. Com a CUP estem estudiant quines mesures pendrem davant d’aquest cas.

Estem davant d’un pressumpte cas d’espionatge a la CUP. Entre les persones consultades hi ha 6 regidores o ex-regidores de la CUP i altres persones que han estat en alguna llista electoral nostra. Vistes les persones expedientades, creiem que hi ha una clara motivació política contra l’esquerra independentista.

S’han produït centenars de consultes al SIP en els 17 mesos auditats. També han estat consultades les dades de persones i càrrecs electes d’altres partits polítics, persones de la vila i d’altres agents de la Guàrdia Urbana. També s’han consultat les dades del Cap de la Guàrdia Urbana i de membres de la seva família.