La CUP de Molins de Rei entra al govern local

Hi haurà una reducció dels sous i l’estructura política, on amb diferents mesures aconseguirem una rebaixa significativa d’un 20%, diners disponibles per aplicar polítiques concretes. La CUP hem defensat sempre la necessitat de trencar amb les pràctiques de sous allunyats de la realitat de la població i càrrecs assignats a dit, mentre les classes populars segueixen pagant el preu d’aquesta crisi.

Es posaran a debat i votació popular grans decisions per molins, com la peatonalització del centre vila, abans de finalitzar la legislatura.

Proposarem al plenari crear una comissió que vetlli per la utilitat social de la revista municipal “Balcó de la Vila”.

Intervenció del regidor Carles Ros durant la signatura del pacte el 28 de novembre de 2017

Bona tarda a tothom, i una especial menció a llarga llista de preses polítiques de l’Estat Espanyol, que mentre nosaltres podem estar aquí amb els nostres, elles es troben empresonades per les seves idees.

Fa unes setmanes, en Joan Ramon ens va proposar obrir negociacions per estudiar la possibilitat de formar un govern, després de trencar amb el PSC.

La CUP vam obrir un procés de debat intern via assemblees obertes i vam negociar amb el PDECat i ERC el document amb 71 mesures que avui presentem, ratificat dissabte per la nostra assemblea.

La CUP, tot i la evident distància ideològica, va decidir per consens en assemblea oberta acceptar entrar a formar govern perquè creiem que pesa molt més la oportunitat d’intentar assentar una forma de fer política diferent i aplicar uns canvis concrets que creiem imprescindibles per Molins de Rei, tal i com es detalla en el pacte.

Nosaltres, considerem que aquest govern segueix obert a altres forces que vulguin sumar-se, ja que tal i com podreu veure, és un pacte en clau local basat en mesures molt concretes.

La CUP vam presentar mesures en diversos blocs: la democratitazció de la institució, la reducció de l’estructura política, la remunicipalització dels serveis externalitzats, posar l’ecologisme al centre un model de vila, el repartiment del treball i la riquesa, i per una vila com la volem viure. Aquest nou govern és una oportunitat d’obrir les portes a aire fresc, i exprimirem aquest any al màxim per acomplir totes les mesures que ara destacaré:
 

per la democratitazció de la institució

 

 • es tornaran a convocar o es reformularan espais de debat i anàlisi com el Consell de seguiment de la crisi i la taula de l’habitatge, que porten massa temps aturades.

 • es posaran a debat i votació popular grans decisions per molins, com la peatonalització del centre vila, abans de finalitzar la legislatura.

 • Proposarem al plenari crear una comissió que vetlli per la utilitat social de la revista municipal “Balcó de la Vila”.

 • Prenem el compromís d’aprovar un Reglament Orgànic Municipal (ROM) abans de finalitzar la legislatura, perquè entitats i veïns també tinguin veu a la institució i es defineixin els canals de participació.

 • i com a mesura molt concreta, hem decidit portar els plens municipals als diversos barris, per acostar la institució a la població i despertar-ne l’interès. Només amb una població més informada i crítica podrem fer una societat més lliure.

 

la reducció dels sous i l’estructura política, on amb diferents mesures aconseguirem una rebaixa significativa d’un 20%, diners disponibles per aplicar polítiques concretes. La CUP hem defensat sempre la necessitat de trencar amb les pràctiques de sous allunyats de la realitat de la població i càrrecs assignats a dit, mentre les classes populars segueixen pagant el preu d’aquesta crisi.

 

 • Es proposarà al plenari eliminar dos càrrecs de confiança, de les àrees de DIPEL i ESG, assignant les funcions de directors de servei a treballadors de la casa. Per l’àrea d’ASP, estudiarem poder fer el mateix fins el 29 de gener, i si no es pugués, l’elecció es farà a través d’una comissió transparent. S’obrirà a concurs una plaça pel càrrec de comunicació, també.

 • la voluntat de la CUP és poder eliminar tots els càrrecs de confiança la propera legislatura i unificar les àrees de DIPEL i ESG

 • Es proposarà reduir un 10% els sous assignats de dedicacions exclusives, alcaldia, el component variable per regidor dels grups municipals i un 5% els sous dels càrrecs de confiança.

 • tot això representa una reducció de costos de l’estructura política, pendents de fer els números exactes, rondarà un 20% (més de 130.000€ que es dedicaran, de forma prioritària, a polítiques socials), que pot pujar a un 190.000€ si eliminem el càrrec de confiança d’ASP.

 

la remunicipalització dels serveis externalitzats,

 

 • Creació de les estructures necessàries per municipalitzar el servei de biomassa tant aviat com sigui possible. Aquestes estructures permetran anar recuperant la gestió dels serveis a mesura que sigui possible.

 • Especialment, traçarem el camí cap a la  municipalització del servei de subministrament d'aigua el 2023, també invertint com a mínim el 25% del cànon municipal en el propi servei.

 • Realitzar una gran auditoria tecno-econòmica per valorar la remunicipalització dels serveis externalitzats abans d’acabar la legislatura

 • treballarem per incloure clàusules socials en properes contractacions públiques.

 

posar l’ecologisme al centre un model de vila

 

 • Recuperar l’orgull ecologista molinenc i posar les polítiques ecologistes al centre.

 • Recuperació de múscul i visió integral de la regidoria de Medi Ambient, incorporant les polítiques d’aigua, de residus i de benestar animal.

 • Es farà un pla contra el canvi climàtic per un futur sostenible de Molins, conjuntament amb entitats i organitzacions de molins i del territori

 • Vetllarem pels drets dels animals, també per Sant Antoni i els Tres Tombs (prohibint la sobrecàrrega i evitant els trams de patiment) i durant la Fira (anulant l’ús recreatiu d’animals).

 • Volem deixar de viure d’esquena a Collserola i al Llobregat i tractar-los com el que són: les dues grans riqueses territorials de la Vila.

 

el repartiment del treball i la riquesa.

 

 • Aplicarem la tarifació social amb més del 50% del preu del servei, fent que qui menys té, menys pagui, però també que qui més té, pagui més.

 • Amb la Carta de Serveis Socials, esperem poder donar a conèixer a tota la població totes les ajudes que l’ajuntament disposa.

 • Amb aquestes mesures, preveiem un augment de la demanda i dels tràmits a Serveis Socials, que caldrà dotar de recursos humans i econòmics.

 • Impulsarem el cooperativisme com a model empresarial i ampliarem els convenis amb la Banca Ètica i Cooperativa. Inclourem un espai dedicat a l’Economia Social i Solidària a la Fira de la Candelera.

 • Els plans d’ocupació que impulsi l’ajuntament tindran un any de durada i condicions equivalents a la plantilla de l’ajuntament, dignificant condicions laborals.

 • Recuperarem l’estudi sobre pisos buits tancats per especular i posarem pressió fiscal per tornar-los al mercat del lloguer. Simultàniament, prioritzarem la construcció de pisos de lloguer social i no de venta.

 

i per una vila com la volem viure

 

 • Volem augmentar la oferta músical i cultural al carrer, recuperant l’espai públic per l’associacionisme i com a eina de cohesió social, també potenciant l’art urbà.

 • Treballarem per trencar totes les barreres logístiques i burocràtiques a l’ús de l’espai públic, especialment incentivant l’associacionisme juvenil.

 • Ens comprometem també a acabar el projecte de la nova biblioteca, obrint ja a debat els usos de les dues plantes inferiors.

 • Creiem que cal potenciar l’esport base i la igualtat entre gèneres, com a eina d’integració i cohesió.

 • apostarem per treballar colze a colze amb els moviments feministes, per posar la institució al servei de combatre totes les agressions d’aquest sistema patriarcal.

 • entomem el compromís de la construcció de la nova residència per la gent gran, un dèficit que mantenia Molins per un envelliment digne.

 

Hem basat aquest pacte en mesures concretes aplicables en el que queda de legislatura. Ens caldrà molta feina, però creiem que és realista. Per això, fem una crida a tots els espais organitzats de Molins a fer-se seus els espais de debat i a interpel·lar-nos.

Valorem molt positivament poder reduir a la mitat els càrrecs de confiança, però ens hauria agradat anar més lluny. Però eliminar-los de cop hauria compromès la feina dels propers 6 o 8 mesos. Esperem poder-ho fer la propera legislatura, d’aquí un any.

No hem inclòs al pacte un dels nostres eixos principals del programa 2015, el Pla d’Apoderament Popular, ja que considerem que no hi ha temps suficient per impulsar-lo abans de les properes eleccions.

Amb aquest pacte i aquest seguit de mesures, volem garantir canvis estructurals a la institució que tinguin continuïtat més enllà del 2019.

La CUP vam presentar mesures en diversos blocs:

la democratitazció de la institució, la reducció de l’estructura política, la remunicipalització dels serveis externalitzats, posar l’ecologisme al centre un model de vila, el repartiment del treball i la riquesa, i per una vila com la volem viure.

Aquest nou govern és una oportunitat d’obrir les portes a aire fresc, i exprimirem aquest any al màxim per acomplir totes les mesures que destaquem.