La CUP ens abstenim als pedaços que perpetuen la família nuclear com a unitat econòmica

Al passat ple municipal, C's va dur una moció per equiparar parelles de fet a matrimonis davant la pensió de viudetat. Ens vam abstenir perquè, tot i un minúscul avenç en l'estricta equiparació, perpetua una societat de dependència dins la parella que cal superar.

Com a CUP vam expressar que, tot i que estem a favor estrictament d'equiparar parelles de fet a matrimonis davant la llei de viudetat, per no generar discriminacions entre aquests dos models de convivència, segueix perpetuant discriminacions a més gran escala.

Per una banda, perpetua la dependència econòmica en la família nuclear com a unitat econòmica, fet que provoca masses vegades dependència interna. Això segueix agreujant la violència que majoritàriament pateixen les dones perquè no disposen de fons d'ingressos propis, i per tant, no poder trencar amb els marits i així, tolerar agressions que no s'haurien de permetre. Per tot això, creiem molt més necessari apostar per models com Rendes Bàsiques Garantides com a primer pas cap a la independència econòmica de les persones del salari en el futur que desitgem.

Per altra banda, pensar només o en parelles de fet o en matrimonis exclou molts models de família que són possibles i existeixen als Països Catalans: famílies monoparentals, cria en col·lectivitat dels infants, etc.