La CUP ens oposem al projecte de Crematori presentat per l'empresa adjudicatària

La CUP de Molins ens oposem al projecte de Crematori que ha presentat l'empresa Mémora, que actualment gestiona el Tanatori Municipal.

 

Primer de tot creiem que cal fer un repàs cronològic:

  • El 29 de juny de 2005 el ple municipal va aprovar amb els vots a favor del PSC, ICV, ERC, CiU i PP l'adjudicació a l'empresa Intur Servicios Funerarios SL (actualment Mémora) del servei del Tanatori Municipal de Molins de Rei
  • La concessió establia que l'empresa assumia el cost de la construcció del tanatori-crematori i de la gestió diària durant un període de 49 anys.
  • La concessió determina que l’Ajuntament no obtindrà cap ingrés econòmic per la posada en funcionament del crematori, sigui quin sigui el número d’incineracions.
  • La concessió del servei inclou la construcció d'un forn crematori, que ha de ser pagat per la pròpia empresa, i que en la documentació presentada el 2005 es preveia amb un cost de 75.000€ per a un ús d'un 40% sobre el total de 400 defuncions anuals previstes en l'àrea d'influència del Tanatori. Per tant, la pròpia empresa parlava en el seu document d'unes 160 incineracions anuals.
  • L'empresa Mémora ha presentat recentment una petició per construïr dos forns crematoris amb una capacitat màxima de 2800 incineracions anuals i un cost de 250.000€, molt superior al forn catalogat legalment com de baixa intensitat, que tenen un màxim de 800 incineracions anuals.

 

Davant d'aquests fets cal fer les següents consideracions:

  • La privatització o externalitzacions dels serveis públics són una pèrdua evident de la capacitat de l'administració pública a l'hora de poder marcar el poder de decisió sobre el funcionament i els canvis que necessita un servei públic. En aquest cas estem parlant de 49 anys de concessió.
  • La decisió d'ubicar el Tanatori-Crematori en una zona tan propera a diferents vivendes particulars no va ser encertada.
  • Malgrat que la decisió presa el 2005 va passar per un procés de concurs públic i es va aprovar en un ple municipal cobert pels mitjans de comunicació locals, hagués estat adient informar de forma més clara al veïnat del barri de la Pau i Riera Nova com a mínim.

 

La CUP de Molins de Rei formem part del govern municipal des del novembre de 2017 i ens reafirmem, doncs, en la nota de premsa del govern municipal del passat 4 de setembre de 2018 ja que creiem en:

1.-LA SINCERITAT: ens agradaria poder afirmar al 100% que podrem aturar la construcció d'un forn crematori però les decisions del passat i la legislació vigent ens ho posen difícil. Recordem que l'informe de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és vinculant i no serà l'Ajuntament qui pugui otorgar o no la llicència.

2.-OPOSICIÓ AL PROJECTE: treballarem conjuntament amb el veïnat per evitar que tiri endavant el projecte de crematori presentat per l'empresa, ja que suposa un màxim anual d'incineracions (2800) molt superior al màxim previst per la pròpia empresa (160) en la documentació presentada en el concurs públic.

3.-LA LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ: la nostra vila està situada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en una Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'Ambient Atmosfèric, i cal prendre mesures globals per reduïr els nivells de contaminació atmosfèrica. Un crematori és una font emisora més però molt reduïda en comparació a les emissions produïdes pel transport privat i públic, la indústria i fins i tot les emissions domèstiques.