La CUP fa esmenes en el Pla Municipal LGTBI i aconsegueix que quedi ajornat fins al ple de març

L'aprovació definitiva del Pla Municipal LGBTI, que va iniciar la nostra exregidora la passada legislatura, serà en propers plens, quan la situació ho permeti, a causa de la inclusió de propostes concretes de la CUP i altres grups municipals.

La CUP va iniciar aquest Pla la legislatura passada amb l'exregidora de Feminisme i alliberament LGTBI, Laura Munt. Hem estat actius en l'elaboració d'aquest document tant amb la part metodològica com amb la part d'accions que s'han de dur a terme. Des de la CUP hem proposat dues accions molt concretes:

1) La creació d'un Centre d'apoderament feminista i LGTBI, un espai físic obert a tothom, on el personal tècnic i la regidora hi treballin i no a l'Àrea de Serveis a les Persones perquè cal trencar amb la verticalitat existent entre institució-ciutadania i apropar les polítiques municipalistes en clau de gènere a totes les persones. En aquest centre s'hi podria trobar informacions, recursos, formacions, tallers, xerrades, grups de suport mutu amb l'objectiu de treballar la lluita anti patriarcal i posar en comú les opressions que pateixen el col·lectiu LGTBI.

2) La proposta de posar el nom a un carrer de la Sònia Rescalvo, assassinada al Parc de la Ciutadella per part d'uns neonazis pel simple fet de ser transsexual. I així anar visibilitzant aquestes persones que també tenen dret a ser reconegudes per la seva valentia i lluita.

Totes dues accions i d'altres que ha fet un altre grup municipal, han sigut acceptades per part de la regidoria amb el compromís de ser estudiades i debatudes en els pròxims dies. Amb aquestes aportacions l'aprovació del Pla Municipal LGBTI queda ajornat fins al proper ple de març.

Hem proposat dues accions molt concretes: la creació d'un Centre d'apoderament feminista i LGTBI i posar el nom a un carrer de la Sònia Rescalvo, assassinada al Parc de la Ciutadella per part d'uns neonazis pel simple fet de ser transsexual.