La CUP lamentem profundament que s'externalitzin els serveis de neteja, consergeria i manteniment d'equipaments de la vila

Al ple de maig es va aprovar externalitzar els serveis de neteja, consergeria i manteniment d'equipaments de la vila, dels més precaritzats i fàcils de municipalitzar.

No entenem, i molt menys compartint com, tenint una empresa pública i municipal com molins Energia, no es contracta a través d'ella.

El govern va portar a ple una licitació per la contractació de serveis essencials de neteja d'equipaments esportius municipals, coordinació entre aquests i consergeria. El nostre posicionament, com és sabut perquè fa anys que l'expliquem, és que votem en contra d'un expedient de contractació del qual no es presenta una alternativa a través de l'Ajuntament o de Molins Energia. Entenem que era un motiu per convocar la comissió de seguiment corresponent, cosa que tampoc s'ha fet.

No entenem i molt menys compartim que tenint una empresa pública com és MOLINS ENERGIA que hàgiu de fer un contracte extern sobre aquests serveis. Que tots i totes sabem que el conveni de treballadors i treballadores i les condicions d'aquests serveis són precaris i una vegada més tota aquesta feina sobretot la neteja acaba recaient majoritàriament en les dones. Era un bon moment per començar assolir més responsabilitats, ja que aquest contracte no és d'una gran envergadura, però no la sociovergència (en les seves diferents formulacions) ja ens ha ensenyat que la seva voluntat és no fer res al respecte, i qui dia passa anys empeny. I en això, votem en contra i no ens hi trobareu.