La CUP Molins celebra els passos endavant cap a la municipalització dels serveis de jardineria i manteniment de jocs infantils

Pròximament es podrà reactivar l'empresa pública Molins Energia, que vam salvar quan estàvem a govern, passant a ser 100% municipal. Aquesta empresa assolirà aviat els serveis de Jardineria i Manteniment de jocs infantils, reduint-ne el cost i millorant les condicions laborals i el servei a les vilatanes.


Ho celebrem i esperem que sigui l'inici de més municipalitzacions com les Llars d'Infants La Traca i El Molí, el Servei de neteja d'equipaments i instal·lacions municipals, i el Subministrament de l'aigua potable.

L'estudi encarregat d'estudiar la possibilitat de municipalitzar els serveis de Manteniment de Jardineria i Manteniment de jocs infantils, ha conclòs que els serveis són viables econòmicament, i es poden realitzar mitjançant l'empresa pública Molins Energia. Per tant, podran passar de ser gestionats per empreses privades a fer-ho directament sota el control de l'Ajuntament.

Aquest procés de municipalització de serveis és una reivindicació històrica de la CUP de Molins de Rei i una aposta inclosa en el nostre darrer programa electoral.

Quan vam ser a govern, vam iniciar els passos per a preparar el camí, pressionant perquè no desaparegués l'empresa Molins Energia i en un futur pròxim pogués ser capaç de realitzar bona part dels serveis que, a hores d'ara, gestionen empreses externes a l'Ajuntament.

Si tot va bé, pròximament es podrà reactivar l'empresa pública Molins Energia, passant a ser 100% municipal, mitjançant la compra de part de les accions que en el dia d'avui es troben en mans de la Generalitat, l'AMB i Aigües de Sabadell.

A partir d'aquí, caldrà dotar-la del personal necessari, contractant la gerència i subrogant les treballadores de jardinera, i proveir-la de maquinària i d'un local, perquè puguin iniciar-se les tasques de Manteniment de Jardineria i Manteniment de Jocs infantils que li seran adjudicades.

Això comportarà que aquests serveis es realitzin amb un cost inferior i amb millors condicions laborals per als treballadors, alhora que permetrà que es pugui dur a terme un major i millor control de les tasques a realitzar, augmentant la qualitat del servei i atenent millor les necessitats de la vila.

Ens alegrem enormement de què es puguin dur a terme aquestes municipalitzacions a través de Molins Energia. És una reivindicació que, des de la CUP, sempre hem defensat amb una profunda convicció, tant des de govern com des de l'oposició. Confiem que ben aviat es puguin sumar altres serveis públics actualment externalitzats (tenint en compte que en els anys vinents acaben els respectius contractes), com és el cas de les Llars d'Infants La Traca i El Molí, el Servei de neteja d'equipaments i instal·lacions municipals, i el Subministrament de l'aigua potable. Esperem així que aquest sigui el primer pas de molts cap a recuperar serveis municipals anteriorment privatitzats.