La CUP Molins en contra del desallotjament de Torre Fergniani (Kasablanka)

El projecte de Kasablanka neix l'agost de 1996, quan un grup de persones va okupar la parcel•la, després que aquesta portés molts anys d'abandonament total. Durant aquests 22 anys han estat diferents persones les que han viscut o participat de les activitats que s'han fet en aquest centre social okupat. Sense aquest projecte segurament la casa coneguda com a Torre Fergniani, actualment estaria en runes i en un estat d'abandonament total.

Aquesta parcel•la està afectada pel Pla General Metropolità (PGM) del 1976, que determina que ha de ser expropiada per l'Ajuntament per destinar-la a equipaments i obrir un carrer per fer arribar el carrer Ramon Llull fins al carrer Catalunya.

A partir de l'any 2000 s'inicia un procés judicial perquè la família propietària de la finca demana que s'executi l'expropiació. Aquest procés arriba fins al Tribunal Suprem ja que no s'arriba a un acord sobre el preu de la finca. Després de tot el procés judicial s'obliga a l'Ajuntament a pagar 1.356.089,70€ per l'expropiació de la finca.

El PGM inclou altres despropòsits com aquest cas i acaba obligant a l'Ajuntament a pagar unes expropiacions amb diners públics malgrat que aquest PGM va fer unes previsions d'equipaments i espais públics que avui en dia no tenen cap sentit.

Segons el Pla Director d'Equipaments 2017-2027 no està prevista cap actuació en aquesta finca per part de l'Ajuntament, i més tenint en compte que qualsevol projecte a desenvolupar-hi hauria de requerir una important inversió, que no costa en cap apartat del citat Pla Director com a prioritària. També, el Pla Especial del Patrimoni Històric i Arquitectònic (PEPHA) protegeix l’edifici i en requereix la rehabilitació.

Actualment el projecte de Kasablanka està en un procés de desallotjament ja que els propietaris privats han interposat una demanda per a desallotjar a les persones que hi viuen actualment.

La CUP de Molins no estem d'acord amb el desallotjament de Kasablanka per tots els motius exposats anteriorment. I mentre la CUP estigui al govern municipal aquest ajuntament no farà cap actuació que faciliti el desallotjament i segueix obert a poder treballar conjuntament amb els okupants per conèixer i ajudar en la situació judicial entre Kasablanka i els propietaris privats.