La CUP Molins està al costat de la Xarxa de Suport popular, autoorganitzada i horitzontal de la vila

Vivim dies durs, en què moltes famílies pateixen les conseqüències de la pandèmia del COVID-19, mentre moltes companyes, veïnes, amigues sostenen les nostres vides des dels serveis mèdics, distribució de productes, transport o conreu d'aliments, entre d'altres.

 

Des del passat divendres 13 de març, el dia en què es va decretar l’estat d’alarma, un grup de joves de Molins de Rei, membres de diversos col·lectius socials i juvenils de la vila, van impulsar, de manera voluntària, autoorganitzada i horitzontal, una xarxa de suport com a resposta a la crisi que la COVID-19 ja començava a provocar.

Al llarg de tots aquests dies, desenes de persones voluntàries de la vila, principalment joves, i coordinades en tot moment amb els estaments sociosanitaris corresponents, han ofert serveis com els de cura d’infants o d’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, entre altres encàrrecs.

Ara com ara, l’afectació del virus va en augment i, per tant, les necessitats de les vilatanes, en especial d’aquells sectors de la població més vulnerables: gent gran, famílies treballadores d’àmbits essencials, famílies monoparentals, etc.

En aquest sentit, l’Ajuntament segueix donant també una resposta des de Serveis socials i des del SAD (Servei d'Atenció Domiciliària) i Teleassistència. Malgrat l’esforç de les treballadores municipals, és evident que la situació sobrepassa els límits que la xarxa institucional municipal pot oferir.

Tot i la confusió d'avui, en què semblava que la consigna que havia transmès l'Ajuntament era dissoldre la xarxa horitzontal i posar els seus membres al servei de les seves funcions, celebrem que finalment s'hagi arribat a un acord i reconegut la xarxa com un agent més amb qui col·laborar des de Serveis Socials.

Així, la Xarxa de Suport Municipal manté la seva autonomia i seguirà actuant de manera coordinada i complementària amb els Serveis Socials, però mantenint la seva horitzontalitat. A més, l’Ajuntament proveirà a les persones voluntàries dels permisos i del material necessari per a seguir realitzant aquesta tasca de manera segura, tant per a les persones usuàries com per a les voluntàries de la xarxa.

Com a CUP Molins, donem ple suport a la Xarxa i ens alegrem que segueixi sent una eina solidària autoorganitzada, popular i horitzontal. Alhora, animem a tothom qui ho necessiti o que vulgui col·laborar com a voluntària a contactar-hi. 

Cuidem-nos!