La CUP Molins s'adhereix a la Declaració de la coordinadora catalana d’ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí

La CUP donem total suport a l'adhesió d'aquest manifest, però ens agradaria deixar clares algunes coses que creiem fermament i son essencials per entendre el conflicte sahrauí.

El territori sahrauí ha estat molts anys sota el domini del regne espanyol, de fet no és fins al 1975, amb un Franco moribund, que Espanya abandona el Sàhara. I ho fa deixant la població a la seva sort. No es produeix cap mena de procés de descolonització, bé, si, un que poc després va ser anul·lat judicialment, ni s'obre cap procés d'autodeterminació per al Sàhara. I un dels protagonistes d'aquest trist episodi és Joan Carles I, llavors príncep, ordenat per Franco.

Això va deixar les portes obertes al Marroc i Mauritània per rifar-se el territori a raó de massacrar la població sahrauí. Des de llavors, fins el dia d'avui, la vulneració de Drets Humans és reiterada dia a dia, als territoris ocupats i cercats pel mur més llarg del món (gairebé 2.000 km) per part del govern i el rei de Marroc.

Per tant, volem deixar clar la responsabilitat que té Espanya en aquest conflicte, la qual, des de la CUP, creiem que n'és la responsable total. Una responsabilitat que, per llei, encara té, ja que numerables resolucions de l'ONU, MINURSO i el Comitè Internacional de la Haya, així ho dictaminen.

No fa massa, a finals del 2019, l'actual govern d'Espanya, va vendre al govern del Marroc vaixells de guerra, després de 30 anys de no fer-ho, sent còmplice del control ferri que té Marroc respecte del Sàhara i la vulneració de Drets Humans. És un exemple entre molts que es poden trobar, que l'Estat espanyol, mani qui mani, no té cap mena de voluntat política d'acabar amb el conflicte.

Adherir-se a coses està molt bé. però és necessari que els membres dels diversos partits polítics del consistori, fem el possible en el si de les nostres organitzacions per generar canvis reals en la política de l'Estat espanyol envers el Sàhara.

L’Estat espanyol va abandonar el Sàhara a la seva sort el 1975 sense cap procés de descolonització    

 

El desembre del 2019, l'actual govern va vendre vaixells de Guerra al Marroc

 

L’Estat espanyol és còmplice i responsable de l’actual situació