La CUP Molins vota en contra de les Ordenances Fiscals per no presentar una visió redistributiva

La CUP Molins hem votat en contra de la modificació de les Ordenances Fiscals pel 2021 proposada pel govern. Aquestes ordenances no s’han fet des d’una òptica redistributiva, és a dir depenent de la renda i capacitat econòmica de les persones, el que realment combatria la desigualtat de forma efectiva

    

    

El passat dijous 22 d'octubre, va haver-hi Ple Extraordinari per presentar i aprovar provisionalment diverses modificacions de les Ordenances Fiscals de Molins. Aquest ple, de nou, es va fer de forma telemàtica a causa de la situació excepcional que, des de març, estem vivint per raó de la pandèmia de la COVID-19.

Des de la CUP, vam treballar la proposta del govern i vam proposar un seguit de modificacions amb l’objectiu d’assolir unes ordenances amb una força distributiva real i que combatin efectivament la desigualtat. La resposta del govern, tardana i mostrant poca voluntat d’acord en aquells aspectes claus, ens va conduir al sentit de la votació.

Amb la situació actual de crisi econòmica, és encara més important que mai aplicar una òptica redistributiva a les ordenances fiscals: perquè tothom disposi dels millors serveis públics cal que paguem proporcionalment al que tenim i guanyem, amb l’objectiu de combatre la segregació i desigualtat social.

També creiem que les diverses taxes, impostos i preus públics s'haurien de tarifar socialment, i no només bonificar les capes més baixes. És a dir, cal generar un sistema d'ordenances que sigui depenent de la renda i de la capacitat econòmica de cadascú, necessitant, per això, la gestió de les dades de renda dels ciutadans i implementar per tant aquest sistema. Estem parlant de totes les franges de la societat. Això seria aplicable a múltiples serveis, des d'escoles bressol fins al servei de grua.

L’única proposta de la CUP que es va acceptar va ser la modificació d’una taxa que permet desincentivar les grans superfícies i hipermercats per prioritzar el petit comerç, un dels grans perjudicats de la situació socioeconòmica actual, i que ofereix millors condicions tant pels productes com pels treballadors.

Malgrat el vot contrari, des de la CUP compartim les modificacions per posar locals buits al mercat i per obrir-hi negocis amb petites bonificacions a les taxes d’obres i llicències d’activitats al petit comerç. Tot i això, vam explicitar que el que s’havia aprovat a les ordenances de l’any passat, la localització dels pisos buits i recarregar el 50% de l’IBI en la seva taxa a béns immobles d’ús residencial que es troben desocupats, no s'havia complert tot i que fa un any i mig que es pot aplicar i vam demanar al govern que premi l’accelerador en aquest aspecte.

Finalment, volem destacar que estem d’acord amb l’increment general en la taxa d’escombraries, i es rebaixin les taxes domiciliàries i comercials de recollida de residus per ús de la deixalleria. Però no ens podem quedar aquí, cal bonificar la no-generació de residus, únicament controlable mitjançant models de recollida individualitzada: porta a porta i contenidors tancats.