La CUP Molins votem per crear una comissió de seguiment especial de les obres de Les Llicorelles

En el ple d’avui dijous 4 de juny del 2020, hem votat a favor d’una moció que demana la “Creació d’una comissió de seguiment de les actuacions derivades del PPU, del Projecte d'urbanització, projecte de reparcel·lació i altres actuacions de gestió” en l'àmbit de Les Llicorelles.

Aquesta comissió de seguiment especial, més enllà del seguiment ordinari que es realitza en les comissions informatives municipals, planteja la creació d’una taula amb la presència de representants de la Plataforma STOP Llicorelles i altres entitats ecologistes que hi puguin estar interessades.

Des de la CUP Molins, com ja vam denunciar fa uns dies, exigim que les actuacions es realitzin amb totes les mesures correctores estipulades en els Plans aprovats i amb el vistiplau del Parc Natural de Collserola.

L’aparició de l’informe emès pel Parc Natural, on denunciava que el Pla Urbanístic final a aprovar no contemplava tots els requeriments que el Parc havia exigit i que, a priori, estaven inclosos al Pla Parcial Urbanístic aprovat provisionalment el setembre del 2019, ens genera un clima de desconfiança i de poca transparència amb la gestió d’aquesta obra per part del Govern actual.

Exigim transparència i el compliment de totes les mesures ambientals que assegurin la conservació del darrer tram de la Riera de Vallvidrera, sector on la CUP hi vam posar tots els esforços per protegir i salvaguardar del Pla General Metropolità del 1976. En cas que això no sigui així, tornem a demanar que s’aturin les obres fins que es puguin complir tots aquests requeriments. La moció va ser inicialment registrada i presentada pels grups municipals MeC i MC.