La CUP votem en contra de la prórroga del Pla de Joventut 2017-2020

La CUP lamentem la prórroga del Pla de Joventut 2017-2020, aprovada pel govern el passat ple de desembre.

Creiem que l'acció de govern en joventut ha estat nul·la durant la pandèmia.

Al ple de desembre es va aprovar, amb els únics vots favorables del govern municipal, la pròrroga del Pla de Joventut 2017-2020. Nosaltres hi vam votar radicalment en contra per diversos motius:

1. Després de la informació que sen's va fer arribar abans del ple, on es parlava d'un 80% d'acompliment del pla, ens agradaria saber quina valoració en fan els mateixos joves de l'acompliment d'aquests objectius. Comparteixen aquest percentatge? Se'ls hi ha preguntat? Malgrat la pandèmia, les entitats i col·lectius de joves segueixen treballant. L'experiència ens diu que, igual que en els anteriors Plans de Joventut, les joves NO comparteixen gens que s'hagin resolt realment els problemes que el Pla deia que afrontaria. Els indicadors sempre han fallat, ja que no mesuren les condicions materials de les joves.

2. Se'ns han dit percentatges d'acompliment, però no se'ns ha dit quins objectius s'han complert, per tant no podem fiscalitzar aquests números. Falta transparència.

3. No estem gens a favor de prorrogar un pla que no contempla la crisi que estem vivint, perquè joves també l'han patida i també estan gestionant les conseqüències de tot això. Caldria haver planificat i dissenyat una intervenció cap a les joves en època de crisi, però, malauradament, el mig tècnic de joventut estava fent una altra feina i la regidoria ha quedat desatesa. Des del nostre punt de vista; precisament s'hauria d'haver intensificat el suport a l'ajuda psicològica i l'assessorament laboral a les joves.

4. Creiem que la regidoria de Joventut ha quedat desatesa, i veiem una manca d'iniciativa i estratègia política preocupant. Aquest últim any, i especialment en pandèmia, a les joves se les ha invisibilitza't molt; i està clar que han perdut l'interès en les polítiques de joventut, Calia reciclar-se i proporcionar eines per adaptar-se a la situació i no s'ha fet. L'acció de l'Ajuntament en Joventut ha estat NUL·LA en pandèmia.