L'Ajuntament de Molins aprova unes ordenances fiscals on en general es mantenen els impostos, augmenten les bonificacions socials i la pressió fiscal a activitats especulatives

La CUP de Molins de Rei, com a força política integrant del govern municipal, donem suport a la proposta d'Ordenances Fiscals del 2019, que va ser aprovada dijous 18 d'octubre amb un únic vot en contra. L'augment proposat en la majoria de impostos i taxes és equivalent a l'IPC interanual del mes de juliol, tal i com s'ha aplicat en anteriors exercicis.

 

Les principals novetats de les ordenances del 2019 seran:

 • Augmenta el límit del topall de la renda mensual disponible per tal d'optar a la bonificació per a famílies nombroses a l'IBI o exempció de la taxa d'escombraries per a jubilats, pensionistes i beneficiaris del PIRMI, des de l'IPREM (537,84 €) fins al SMI (735,90 €), fent que més gent pugui accedir a bonificacions i exempcions.
 • S’amplien les bonificacions de la taxa d’escombraries a les persones i els comerços que utilitzin la deixalleria
 • Els pisos turístics pagaran una taxa d'escombraries major, de 117 euros anuals (fins ara pagaven com a immoble d'ús residencial)
 • Es consolida la bonificació de l’ús de la zona blava per part de vehicles de zero emissions (elèctrics, híbrids endollables i d’hidrògen)
 • Pel que fa a l’habitatge es preveu penalitzar la desocupació permanent i injustificada, amb un recàrrec del 50% del rebut de l’IBI. Aquesta mesura es podrà començar a aplicar quan l'Estat desenvolupi el reglament que determina aquest recàrrec inclòs des de fa anys a la pròpia legislació.
 • Només s'augmenta l'IBI per sobre de l'IPC a les indústries més grans (3,02%) i als dos grans hotels de la vila (4,67%) entenent que qui més genera ha de fer un esforç més gran. Aquests tipus diferencials ja s'havien augmentat considerablement en anys anteriors a petició de la CUP.
 • S'augmenta l'Impost de Construccions en un 7,7% perquè les noves promocions d'habitatges també son activitats empresarials amb molt marge de benefici.
 • Altres impostos que representen el 38% de la recaptació, com les plusvàlues, sobre activitats econòmiques o sobre els vehicles de tracció mecànica aquest any augmenten en un 0%.

 

Volem aprofitar per explicar en quin context ens trobem actualment:

 • Ampliació de serveis: en els propers mesos s'inaugurà la nova Biblioteca Municipal, que representarà una gran ampliació respecte a l'actual i suposarà un increment dels recursos econòmics necessaris per la seva gestió diària. També s'ha inaugurat recentment el nou Museu Municipal. Altres equipaments que s'obriran properament és l'antic Institut Lluís de Requesens i la zona Esportiva Ricard Ginebreda.
 • Manteniment de serveis no obligatoris: l'Ajuntament de Molins compta amb serveis que no són obligatoris ja que la competència correspon a altres administracions. Tot i així, sempre s'ha fet una esforç per tenir una Llar d'Avis totalment pública (pràcticament la única gestionada directament per un ajuntament), tres Llars d'Infants Municipals, el Bús Urbà o Serveis Socials que van més enllà dels exigits legalment.
 • Augment del 2,75% dels salaris dels treballadors i treballadores municipals: arran de l'acord estatal per al 2019 els ajuntaments estan obligats a aplicar aquest augment, que en el cas de Molins suposarà uns 305.000€ d'increment
 • Els ajuntaments només recapten el 9,9% dels impostos. De cada 100 euros que paga un molinenc o molinenca només 9,9 euros van a parar a l'Ajuntament de Molins, quan són els ajuntaments qui han de donar resposta a múltiples problemàtiques, serveis i emergències socials.
 • Els costos dels serveis externalitzats també pugen segons el valor de l'IPC tal i com està recollit en tots els contractes que regulen els diferents serveis adjudicats a empreses.

 

Amb tots aquests condicionants entenem que s'ha trobat un bon equilibri que permet el manteniment i millora dels serveis sense perjudicar el poder adquisitiu de les classes populars del nostre municipi.

Queda encara molta feina per fer fins tenir unes ordenances encara més redistributives, algunes d’elles consolidant estructures internes de l’ajuntament que no es poden materialitzar a 6 mesos de les eleccions:

 • Debat conjunt de Pressupostos i Ordenances per tal de visualitzar millor com es corresponen els ingressos obtinguts amb impostos, taxes i altres conceptes amb les despeses aplicades als serveis i línies polítiques es vulguin aplicar.
 • Desenvolupar jurídicament un sistema de subvencions de l'IBI que permeti l'ampliació de les polítiques socials, que requeriria d'una ampliació de la burocràcia administrativa i del personal assignat a aquestes tasques que no era possible amb l'actual situació interna del personal de l'Ajuntament.
 • Un autèntic sistema de Tarifació Social que superi l'actual model de bonificacions. Durant els propers mesos s'han d'aprovar les taxes de les llars d'infants i de l'escola de música i serà una bona oportunitat d'aprofundir-hi si som capaços d'aconseguir la majoria necessària.

La CUP aprovem unes Ordenances Fiscals aprofundint en la redistribució, augmentant els impostos a les grans empreses i construcció de nous pisos, mentre augmenten les bonificacions per la gent amb menys recursos. Tot això es fa mantenint l’IBI amb una pujada igual a l’IPC, referent per valorar l’augment de costos dels serveis que haurà de prestar l’ajuntament.