Molins de Rei tindrà un Pla de prevenció del consum de drogues

El consum de drogues (legals o no), forma part de la realitat recreativa de moltes persones a Molins. S'identifica el consum de substàncies com un aliat per procurar diversió, configurar una pròpia identitat i / o accedir a relacions i afinitats amb el grup d’iguals. Encara que en ocasions aquests consums no impliquen un dany per la persona, la utilització arriscada o continuada de les substàncies pot suposar conseqüències negatives no menyspreables des d'una perspectiva bio-psico-social, que poden anar des de conflictes a l'espai públic (amb les conseqüents molèsties als veïns i veïnes) fins a problemes d'abandonament acadèmic, relacions sexuals de risc o conflictes familiars.

Cal la implicació de tots els actors per tractar aquest consum de risc, des de l'entorn familiar fins a la corresponsabilització dels locals d'oci, i és a través d'aquest pla que es dissenyarà l'actuació a nivell municipal. Amb un cost de quasi 12.000€, durant tot un any personal del Col·lectiu Energy Control treballarà en la diagnosi i aplicació del Pla a Molins.

L'Ajuntament de Molins de Rei ha signat un conveni amb el projecte Energy Control de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) per iniciar els treballs de debat i redacció d'un Pla de Prevenció del Consum de Drogues per a Molins de Rei. Les tasques consistiran en:

  • Assessorament i acompanyament individualitzat i conjunt en el procés de reflexió, revisió, reorientació i millora a partir de l’avaluació de polítiques municipals/actuacions desenvolupades fins el moment, i una diagnosi de necessitats detectades.
  • Sessions de treball individual i, en determinats casos, també grupal i compartit, entre els diversos professionals i referents claus del municipi per tal d’identificar les millores en la resposta.
  • Elaboració d’un document final de Pla de de drogues per a Molins de Rei validat, que incorporarà les principals aportacions de diagnosi, definint objectius, àmbits d’actuació, definint objectius, àmbits d’actuació, accions a desenvolupar, metodologies d’avaluació i un quadre de comandament final.

El principal objectiu d'aquest procés és oferir al municipi de Molins de Rei el suport tècnic i l’assessorament en els processos de replantejament i reflexió entorn a les respostes municipals en la prevenció de drogues, la revisió de les polítiques actuals desplegades tot nodrint-se d’experiències i bones pràctiques existents per tal de fomentar la seva reorientació, i la promoció de millores en les línies de treball preventiu en relació al consum de drogues.

Amb aquesta actuació es començarà a desenvolupar un dels 71 acords de l'actual govern municipal on es parlava de fer campanyes per apoderar el joves en la lluita contra el consum de risc de drogues alienants. Aquesta proposta estava inclosa en l'apartat de Joventut, on el nostre company Carles Ros és el regidor de Joventut, però també es posaran recursos econòmics i tècnics des de la Regidoria de Salut Pública. Es preveu que la durada del procés de debat i redacció duri uns 9-12 mesos.

Cal la implicació de tots els actors per tractar aquest consum de risc, des de l'entorn familiar fins a la corresponsabilització dels locals d'oci, i és a través d'aquest pla que es dissenyarà l'actuació a nivell municipal. Amb un cost de quasi 12.000€, durant tot un any personal del Col·lectiu Energy Control treballarà en la diagnosi i aplicació del Pla a Molins.