Precs i preguntes. Agents cívics externalitzats i públic als espais esportius

Al passat ple de setembre, la CUP vam formular aquests dos precs/preguntes al govern, ja que són qüestions que ens preocupen, i preocupen a les molinenques.

Agents cívics externalitzats

Fa unes setmanes es va fer públic que el govern de Xavi Paz i Ramon Sanchez contractaria més agents cívics per ajudar a la tornada a l'escola, però que ho faria a través d'una empresa privada.

Des de la CUP lamentem que l'Ajuntament no sigui capaç de contractar aquestes persones ella mateixa ni a través de l'empresa pública Molins Energia, i en canvi, s'hagi de fer a través d'una empresa privada. Això empitjora els drets dels treballadors i volem saber també quins beneficis en treu l'empresa privada d'això, per tant, quin sobrecost innecessari té per Molins de Rei que no es municipalitzi aquest servei.

 

Accés de públic als espais esportius

La CUP vam preguntar al govern sociovergent perquè a Molins no hi ha cap protocol per permetre als familiars de les esportistes accedir a les instal·lacions i veure els partits. A molts pobles es pot fer, seguint criteris d'aforament i control de l'assistència, deixant entrar una o dues persones màximes per jugador.

Creiem que Molins ha de permetre el gaudi dels familiars de l'esport, i així urgim al govern sociovergent a posar-se les piles, i fer un protocol per permetre l'accés als poliesportius i camps de futbol.