Pressupostos 2018: una eina per avançar deixant petjada

En aquest article intentarem explicar quina visió tenim des de la CUP de la proposta de Pressupostos Municipals pel 2018 aprovada el passat dijous 22 de març. Tot el pressupost ha estat àmpliament treballat i debatut entre totes les forces polítiques del govern municipal però nosaltres destacarem especialment els àmbits on ocupem la responsabilitat directa de les regidories corresponents. Creiem que aquest primer pressupost és una eina on començarem a marcar tendència en noves polítiques que després seran molt díficil de revertir políticament.

Per primer cop es va fer una Audiència Pública el 6 de març amb una exposició i debat públic dels pressupostos, prèviament a la seva aprovació al ple. És una primera mostra de transparència i participació, per tal de fer més entenedor d’on venen els ingressos de l’ajuntament i cap a on va la despesa i inversió municipal.

El pressupost aprovat enguany és de 31.326.192,93 euros, (4’28% respecte 2017, 1’3M€). El pressupost ordinari és de 27.197.360,81 euros (2’6% respecte 2017, 0’7M€) amb inversions de 4’13M€. Amb els recursos econòmics provinents del romanents de l’exercici 2017, ens comprometem a ser transparents i a explicar quines són les nostres intencions a l’hora de distribuir-ho entre les partides que creiem que necessiten ser reforçades al marge de la quantitat pressupostada.

Medi Ambient: més de mig milió d’euros en inversions per millorar la xarxa de l’aigua (equivalent a 2 anys del cànon municipal sense cap repercussió a la tarifa), en campanyes per a la reducció i recuperació de residus, en la millora de l’entorn del riu Llobregat (parc agrari, nous horts urbans, manteniment de l’aiguamoll, nou gual inundable, nou camí del riu) i Collserola (neteja de la riera de Vallvidrera i prevenció d’incendis forestals). Recuperem l’orgull ecologista del qual vam ser pioners fa anys!

Via Pública: més d’un milió d’euros per al manteniment de l’espai públic, pressupostos participatius pels barris, compromís d’inici de les obres de la carretera i per a la reducció de la contaminació lumínica i l’optimització energètica.

Feminismes i alliberament LGTBI: increment d’un 32% (amb la intenció d’arribar al 56% amb romanents) per polítiques i campanyes feministes i desenvolupar el pla per les llibertats LGTBI.

Gent gran: increment del 16% amb intenció d’arribar amb romanents al 55%, novetats com la creació del consell de la gent gran i la setmana de la gent gran. Mantenim el suport a les persones dependents amb 360.000€ per a la Llar d’avis, 740.000€ per al servei d’atenció domiciliària, teleassistència, transport adaptat per a gent gran i discapacitats i el nou projecte Vila inclusiva i augmentem els ajuts a l’assistència social en un 20% i els ajuts als subministraments de la llar un 50%.

Residència per a la gent gran: 19.360€ com a despeses preliminars per a iniciar l’estudi i construcció.

Joventut: increment del 71% (més de 24.000€), amb noves partides com la creació del consell de joves o les campanyes d’apoderament juvenil i de conscienciació contra les drogues i agressions masclistes, al carrer i als instituts.

Cultura: Apostem per la cultura al carrer i exprimir els equipaments fins ara construïts. Impulsarem l’Art Urbà i l’activitat al carrer durant la Primavera. Preveiem la obertura amb més hores, activitat i més personal de la nova Biblioteca El Molí i el Museu Municipal a Ca N’Ametller, i tenim la intenció d’ampliar via romanent el servei de Federació Obrera els matins i l’activitat cultural al seu pati, i el servei d’Arxiu Municipal.

Equipaments: Més de mig milió d’euros d’inversió per a equipaments culturals, educatius i esportius (3a fase Ricard Ginebreda, reforma de la façana del Palau de Requesens, inversions per habilitar l’antic IES Lluís de Requesens per a usos diversos per a entitats i formatius, etc.). Facilitem també la logística per a activitats culturals amb nous punts de llum, gàbies per taules i cadires. La reforma de l’entorn de la plaça del Molí (amb una glorieta o espai cobert en cas de pluja, eliminació i reciclatge de les plaques solars i nous jocs infantils)

Habitatge: inversió de 655.000€ per polítiques d’habitatge, incidint en el lloguer social i tinença intermèdia. Increment del 29% (42.000€) per polítiques d’habitatge (habitatge d’emergència, social, captació per a la borsa de lloguer, ajuts a la rehabilitació, etc.) amb la intenció d’arribar al 36% amb romanents.

Treball: partides per valor de 86.000€ per tal de crear ocupació, combatre la precarietat laboral i millorar les condicions i l’estabilitat. Plans d’ocupació propis amb condicions equivalents a plantilla, passant de 6 mesos a 1 any (43.000€ provinents de l’estalvi en sous dels càrrecs polítics, amb possibilitat d’incrementar-ho mitjançant romanent), manteniment de les subvencions a autònoms i a aturats que s’estableixin com a autònoms (35.000€). Creació d’un servei d’assessorament sobre drets laborals per a treballadors (8.000€).

Municipalitzacions: més de 106.000€ d’aportació a l’empresa municipal Molins Energia i per fer assessories i auditories per municipalitzar serveis. Ens dotem d’eines i estructures per provar un nou model de gestió directa de serveis municipals. Més barat, més control, millors condicions, més eficient.

I després què? Un cop aprovats al ple, s’explicaran els pressupostos als barris més detalladament, recollint els suggeriments i propostes del veïnat. També prenem el compromís d’anar explicant en aquest butlletí quines accions s’aniran desenvolupant en cada àmbit. Cap a la tardor farem el debat conjunt d’ordenances i de pressupostos del 2019.