Tarifació social a l'escola de Música Municipal

Al ple de març es va aprovar una ordenança fiscal que millora la forma de pagament de l’EMM. 

La CUP hi vam votar a favor, però creiem que cal seguir treballant en el model de pagament per fer-la realment accessible a totes les famílies.

Molins de Rei té una forta tradició musical arrelada, en la que l'escola Municipal de música Julià Canals ha estat una peça important a tots els nivells. No obstant això, l'equip directiu i l'empresa contractada "Mixolidia" ens han fet veure que cal un canvi de model pedagògic, d'aprenentatge en matèria d'educació musical i de tarifació i la proposta que ens van fer a la reunió amb tots els grups de l'oposició vam veure que és una proposta ambiciosa, que s'ha d'explicar molt bé a les famílies i que cal fer el canvi progressivament tal com ja ens van anunciar, però també hi veiem altres qualitats com l'ambició i la predisposició de l'equip directiu i les professionals que hi treballen al centre per fer aquest canvi de model i tirar el nou projecte endavant, treballar des de l'oferta i no la demanda i així afavorir l'estabilització de la jornada laboral del professorat, estabilitzar els horaris de les assignatures per donar resposta a la demanda de les famílies, afavorir l'accés a la formació musical al màxim de persones del municipi i un llarg etcètera.

Tots aquests canvis es veuran al llarg del temps si han assolit els objectius marcats. La millora en la forma de pagament del curs, es proposa fer el pagament en 10 fraccions, una desena part al formalitzar la matrícula i la resta en nou mensualitats i així les famílies poden anar més alleugerides també hi ha més flexibilitat en les baixes econòmiques que sabem que en el model actual és molt més dificultós.