Transició energètica a Molins: menys consum, autoproducció i compartir energia

Al ple de gener s'ha aprovat la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, que inclou un pla de Transició Energètica a Molins. Tot i anar tard, celebrem que això passi. Cal que aquest pla sigui transformador i aposti per una sobirania energètica: autoproducció d'energia, compartir excedents, generar comunitats energètiques locals…

Aquest nou pla (PAESC) té un antecessor: El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), que es va signar el desembre del 2009 i tenir una durada de 10 anys entre el 2010 i el 2020. Va ser el primer pla que es va realitzar com a vila per posar la qüestió de l'energia a primera plana política.

Allò que el 2009 podia semblar innovador (tot i que ja anàvem tard també) es va convertir, amb el pas dels anys, amb un Pla més que es queda als calaixos i es van executar la majoria de les accions que proposava. Aquell pla anava enfocat a la reducció d'emissions en equipaments municipals. Malgrat encara no tenir avui dia un informe que revisi l'estat de compliment i resultats d'aquell PAES, se'ns assegura que aquest objectiu s'ha complert amb escreix. Aquest informe de resultats segurament ja contempla accions que eren pròpies del Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC) i no del PAES, per tant, no podem dir que el PAES va ser un èxit, ans el contrari.

Quan la CUP vam estar a govern, una de les línies que vam voler iniciar i que no va arribar a fructificar per manca de temps, era la redacció d'un nou PAES. El nou PAES que proposavem havia d'anar enfocat a la reducció d'emissions d'edificis particulars i indústries, origen del 90 llarg per cent d'emissions de C02 d'edificis al municipi. Aquest nou PAESC només tindrà sentit si aquest és el seu objectiu primordial.

Tampoc podem deslligar l'aspecte social d'aquest nou PAESC. La pobresa energètica acostuma a ser indicador d'habitatges amb més necessitat d'actuació, i és aquí on cal posar el focus.

No ens deixa de sorprendre que, a juliol del 2020 la resposta del govern municipal a fer un nou PAES en aquesta línia fos un NO, i ara sigui un SÍ. Imaginem que són coses que venen d'Europa i ja està bé. En tot cas ho celebrem i esperem que ens ho fem nostre i sigui un Pla realment útil.