Per un pacte contra el deute a Molins de Rei

La CUP proposem un pacte contra el deute a la resta de formacions polítiques de la vila que es comenci a aplicar l'1 de gener de 2017

Aquest dijous 22 de desembre es durà a terme el debat de pressupostos al plenari municipal. Entre d'altres propostes, la CUP Molins proposem a les formacions polítiques del ple de l’Ajuntament i a la resta de la vila l'assumpció d'un pacte comú per lluitar contra el deute. Aquest any, pagarem com a vilatans més de tres-cents mil euros només en concepte d’interessos bancaris. Creiem que cal aturar tant aviat com sigui possible aquest traspàs de diners de totes les molinenques cap a les entitats bancàries privades i trencar amb l’ofec que aquest deute exerceix sobre les finances locals. 

El pacte recull acords ja validats per unanimitat a la sala de plens i d'altres de nous per tal d'aplicar-los d'ara en endavant. Algun d'ells es remunten al desembre de 2015, d'altres al juliol de 2013. Esperem que el govern se sumi al pacte i l'apliqui des de l'1 de gener de 2017 sense més dilacions.

Proposem l'adopció de 5 compromisos:

1. Reduir anualment el deute viu de l'Ajuntament de Molins de Rei.

2. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives.

3. Presentar la proposta de Pressupost Municipal a la població prèviament a la seva aprovació al plenari, amb l'objectiu d'informar els vilatans i donar-los tota la informació necessària per a tal de convertir el pressupost en una eina comprensible per a tothom.

4. Fer un debat obert amb els vilatans sobre la gestió del deute municipal, amb mecanismes d'informació, deliberació i seguiment dels acords.

5. Impulsar una auditoria dels comptes de l'Ajuntament a fi i efecte d'entendre, avaluar, quantificar i explicar la xifra total del deute il·legítim.

La CUP considerem que són 5 punts perfectament assumibles per a totes les forces polítiques del plenari, a qui emplaçarem públicament a posicionar-se durant el debat del pressupost per al 2017. Entenem que d'aquest pacte podria sortir una comissió de debat i seguiment per definir el llindar ideal del deute a la nostra vila. En aquest espai, si sorgeix, la CUP també defensarem que la inversió en els eixos principals del pla de xoc social (ocupació, habitatge, serveis socials, educació, gènere) sempre sigui superior a la inversió pressupostada en obra pública.

Treballar amb banca ètica i/o cooperativa i delimitar el deute il·legítim són dues de les accions principals.

Un altre compromís del pacte es basa en afavorir la transparència i la participació popular en el debat sobre el deute.