Intervenció al Ple de Pressupostos 2020 de dijous 25 de juny de 2020

El ple de dijous 25 de juny es van aprovar els pressupostos del 2020, amb 6 mesos de Retard.

La CUP Molins vam presentar un document amb 68 propostes concretes, a més a més d'un Pla de Xoc Social d'Urgència que vam fer arribar al govern fa un més.

El govern sociovergent va decidir obviar totes les nostres propostes, i ho va fer via mail i poques hores abans del ple...

Us fem arribar què vam dir-hi al respecte:

 

La CUP ens hem trobat en aquest ple de Pressupostos amb el vot ja decidit: en contra. Perquè estem en contra del fons del document presentat pel govern i per les formes de menyspreu a l’oposició que han tingut PSC i JxM. No han ni intentat que votem diferent, no s’han reunit amb nosaltres, no ens han acceptat cap proposta, no ens les han contestat i creiem pel que explicarem a continuació que no són els que Molins necessita. 

 

Coses de la majoria absoluta. Lamentem que sistemàticament se’ns hagin ignorat totes les 68 propostes, que hem penjat al nostre lloc web, que hem entregat en un document responent amb un fred correu que s’ha demanat que l’enviï un tècnic i tot, on se’ns diu que “ara queden poques hores pel ple i no es pot treballar” i que “diverses ja estan incloses” sense dir ni quines ni preguntar-nos com les estàvem plantejant. 

 

“Atesa l’extensió de les propostes plantejades, i  tenint en compte el calendari d’aprovació d’aquest Pressupost, no ens és possible donar-vos resposta abans de sotmetre dita proposta de Pressupost al tràmit d’aprovació inicial.”

 

Que bé que es viu en majoria absoluta, podent ignorar completament les propostes dels altres partits. Zero interlocució.

 

També ens van ignorar completament les 56 mesures del Pla de Xoc que els vam entregar fa quasi un mes, algunes pressupostàries i altres de formes d’aplicació i treball des dels departaments.

 

Això sí, queda molt bé acabar el breu correu de resposta a les nostres aportacions amb “Tanmateix, i independentment del procés d’aprovació de la proposta de Pressupost General per a l’exercici 2020, mantenim la voluntat de continuar treballant al llarg del present exercici amb els Grups Municipals en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió dels recursos públics.”

 

Davant el global dels pressupostos

 

És un pressupost que augmenta, cosa que costa de creure, especialment en la previsió d’ingressos i en l’optimisme d’execució de la despesa en inversions pels 6 mesos que queden. Fins i tot si no tenim en compte els casi 2.000.000 € excepcionals que es guarden directament al Patrimoni Local de Sòl i Habitatge (PLSH), excepte uns 175.000 € que van a la urbanització de les Guardioles.

 

Ens sorprèn tal pujada dels ingressos, tot i que estan elaborats un cop ja passat l’inici de la crisi sanitària i amb la previsió que sabem tots de caiguda del 13% del PIB en l’ambit Estatal, però que no es veu reflectida en els ingressos. No ens ho acabem de creure, tot i les explicacions, i fins i tot pugen més que la previsió que tenien fa 3 mesos just abans del confinament. Ens estranya massa que el govern preveu que es facin encara més obres que l’any passat, ara que entrem en crisi (més que doblarem ingressos!). El mateix augment en Taxa d’Obres. Total...1.500.000 €. Curiosament compensa molt bé els números evitant així equilibrar la reducció de despesa. Tampoc es preveu que hi haurà impagaments per l’impacte de la crisi en les famílies, tot i que és un impacte habitual. Cau 3,7% IAE, impost activitats empresarials, tot i que es preveu una caiguda a escala estatal del 13% del PIB. sóm massa optimistes? De la mateixa manera, 235.000 € d’ingressos per l’èxit d’un expedient sancionador a l’empresa de neteja viària, que podrien no ser al final.

 

Per altra banda, el govern preveu una gran quantitat de despesa en obra pública igualment, comptant que queden 6 mesos d’aquest any. Tenim poca confiança en què s’executi i no segueixi sobrant pel romanent de l’any vinent, una estratègia legal però gens transparent de disposar de recursos fora del debat públic de Pressupostos 2021. També creiem que caldria contenir la despesa i centrar-la en serveis públics, no tant en arreglar carrers en època de crisi social.

 

Es demanaran 1.900.000 € als bancs. i s’amortitza 2.700.000 € Es redueix lleugerament el deute, 700.000 €, però creiem que era l’oportunitat d’anar més enllà i no afrontar aquesta nova crisi, que per ara pinta pitjor que la del 2008, amb ja 15.000.000 (~60% del pressupost) de deute. S’haurien pogut prescindir algunes inversions i augmentar la quantitat de deute amortitzat, rebaixant l’endeutament amb els bancs. La CUP seguim demanant un debat públic per planificar la reducció d’aquest deute amb els bancs a llarg termini. 


 

Anem per àrees. Àrea de Serveis a les Persones

 

Celebrem que finalment retirin la proposta de retallades del 25% en subvencions a entitats de tota mena (socials, culturals, esportives, etc.). A una reunió el govern ho van atribuir tant a repensar-s’ho com a un error de càlcul. Sigui com sigui, creiem que la pressió tant de les entitats com nostra amb els articles que hem publicat denunciant-ho han servit per revertir aquella la manca de voluntat de suport al teixit associatiu que plantejaven. Les entitats també patiran la crisi i, en tot cas, si no poden justificar les subvencions, ja retornaran els diners; però no podem tallar-los aquest baló d’oxigen que són les subvencions de primeres.

 

Comencem amb un especial denuncia al que passa a CULTURA: Lamentem que se suprimeixen 10.000 €, tot teatre a les escoles. El projecte d’Art Urbà Murs de Colors se suprimeix totalment. Treuen més de la meitat del pressupost de biblioteques de barri. Podem veure una retallada del 44.9% (107.639 €) en activitat al carrer i Festes Populars o del 21% (24.292 €) en Acció Cultural (al marge de l’augment del festival Cinema de Terror). Els recursos per Festes de Sant Joan als Barris i Festes de Primavera que també pateixen un 100% de retallada i no es destinaran a altres activitats culturals en altres moments durant l’any. La Cavalcada de Reis pateix un 18% de retallada, 8.433 €. Festa Major de Sant Miquel pateix una retallada de 70.000 € i sense la previsió de rebre els habituals 50.000 € extres del “romanent” de 2019, que també ens ha presentat el govern sociovergent. Això deixa la Festa Major de Sant Miquel amb 30.000 € de pressupost davant els habituals 150.000 €, el que representa una retallada del 80% i fa preveure que serà culturalment irreconeixible.

 

El confinament i les mesures sanitàries demanen reformular els serveis públics i l’activitat cultural, però també demana seguir oferint-ho a la ciutadania, no tallar-ho d’arrel! Per la cultura i pels llocs de feina associats!

Els 11.487 € de suport logístic i escomeses elèctriques per activitat al carrer se suprimeixen totalment, també, que sembla un indicador a què aquest govern no preveu donar suport a cap activitat al carrer el que resta de 2020.

Entre les 71 propostes que us vam fer arribar s’inclou: Mantenir els pressupostos culturals i reformular o reagendar les actuacions previstes, però no suspendre-les. Plantejar una tardor cultural per revifar el sector. Obrir una línia d’ajuts extraordinària per entitats municipals que pateixin dèficit d’ingressos i mantinguin despeses a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica. Prioritzar en la programació els continguts culturals locals. Fomentar-ho entre les entitats locals que programin cultura i afavorir-ho en les bases de subvencions. Reimpulsar les inversions culturals (com la finalització de les obres de la planta baixa de l’edifici El Molí) i recuperar els ajuts inversions en entitats culturals privades (com el Foment i la Peni) donant suport a la seva viabilitat. 

Està clar que no es podran fer concerts massius per Festa Major, però precisament caldria apostar per cultura de proximitat i artistes locals: activitats a tots els barris, concerts a les places, cinema a la fresca, recitals de poesia a les terrasses, teatre a l’aire lliure... El pressupost retallat dona de sobres per fer un cicle cultural durant l’estiu i tardor que mantindria viu el sector (i molts llocs de feina) mentre podria seguir respectant el distanciament d’1,5 m entre persones.

Vam proposar també que es pressupostés com a mínim l'estudi de la Creació del Centre d’Apoderament Feminista i LGTBI. Així com assegurar la dotació pressupostària per a complir el Pla d’Igualtat, que amb els recursos humans limitats i pressupostaris serà impossible que es compleixi íntegrament.

Demanem dotar l’àrea d’educació de personal: tècnics o tècniques i cap d’educació. Creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OFM) per combatre la segregació escolar, que és una realitat a Molins encara que vulguin mirar cap a una altra banda. Cal pressupostar un estudi sobre la segregació escolar a Molins de rei (anàlisi de la situació, propostes i accions i execució d’aquestes accions). Creiem interessant realitzar formació en educació afectiva-sexual als equips educatius dels centres de la vila, de 0 - 18 anys, així com a les entitats i educació no-formal. 

Que es pugui coordinar amb la creació d’un centre d'atenció de salut sexual i reproductiva per a joves vinculat al Punt Jove. Recuperar les polítiques de formació de joves en drets laborals que va iniciar el nostre govern i ara suprimeixen. També polítiques de formació de joves en consum responsable i no alienant, ja que no es pot mirar cap a una altra banda  amb el consum de drogues a aquest poble. 

Proposem crear la figura del prescriptor d'activitat física en coordinació amb el servei mèdic del Centre d'Atenció Primària. Fer prevenció, vaja, que sempre s’oblida.  Analitzar les mancances d’activitat física per a col·lectius amb risc d’exclusió.

 

Davant l'àrea de Desenvolupament Econòmic de Vila. 

 

Tot i les retallades en moltes coses, especialment a Cultura, el pressupost per La Fira augmenta en 25.000 €. A més, creiem que s'hauria de dirigir la cultura que hi ha durant la Fira des del departament de cultura, i reforçar-lo. Cal explicar l’augment de 60.000 € en empresa i els 200.000 € d’ajudes covid a empresa. S’estan donant sistemàticament diners a les empreses sense una política real de generar les condicions d’entorn per una bona activitat empresarial. Donar diners públics als privats sense cap mena de criteri comença a ser una pràctica tractada de forma banal per aquest ajuntament. 

 

Trobem a faltar: 

 

Desenvolupar un Pla de dinamització de locals buits. Crear una borsa de locals comercials gestionada per l’ajuntament que estableixi preus de lloguer justos, espais de qualitat que impulsi el lloguer de locals buits, etc.

 

Desenvolupar Plans d’ocupació de llarga durada, fomentant la creació de treball estable, l’economia social i solidària i tenint en compte perspectiva de gènere.

 

Elaborar un llistat/guia de comerços socialment responsables. Campanya de sensibilització i acostament del comerç de proximitat.

 

Promoure la reducció de residus: venda a granel, reutilització d’ampolles, ús de carmanyoles, evitar les bosses de plàstic, etc.


 

Davant l’àrea d’Alcaldia

 

Puja la comunicació i retallen encara més participació ciutadana. Es nota el model sociovergent de vila de molta promoció del govern però la mínima implicació i transparència davant la ciutadania. 

Demanem: Destinar els 5.000 € d’accions europees per a altres partides. No s’ha vist fins ara res i no se’ns ha explicat cap proposta. Sembla una regidoria fantasma. Destinar els 15.000 € de comunicació per a altres partides. No se’ns ha justificat increments en comunicació i veiem tendències d’autopromoció de l’alcalde i del govern en comptes d’informació útil a la ciutadania. Cal urgentment dotar de recursos humans i econòmics a la regidoria de participació, impulsant programes que facin pedagogia i transmetin hàbits i valors participatius a totes les capes de la població. Per poder dur a terme el desplegament del Reglament de participació ciutadana que vam deixar a mitges però la sociovergència ha posat a un calaix. 

Respecte a les polítiques sociovergents de Personal

 

Celebrem que es preveu la pujada de sous /recuperació salarial del personal ~2%, tot i que encara queda molt per recuperar respecte a la retallada del 2010 i increment del cost de la vida que hi ha hagut des de llavors, que les treballadores xifren en un 13%. Demanem al govern i també (potser, sobretot) a l’Estat Espanyol afrontar-ho d’una vegada o ser sincers amb els treballadors dient que no pensen fer-ho.

 

Lamentem que no hi hagi, però, realment cap política de Personal en aquests pressupostos. No es veu cap reforçament de Serveis socials tot i la pandèmia social, econòmica i sanitària. No veiem mesures per reforçar departaments que ja penjaven d’un fil i sembla que seguiran igual com Educació, Cultura, Habitatge, Participació o Feminismes. Fa anys que demanem que siguin reforçats per poder executar polítiques reals i transformadores. 

 

No veiem contemplat l’estudi de reorganització i valoració dels llocs de treball de l’ajuntament pel que fa a personal, que era un compromís. Augmenten 25.000 € els recursos per externalitzar serveis jurídics. Creiem que caldria contractar personal estable, no externalitzar-ho a empreses de fora. Cal formar i consolidar la plantilla pròpia!

Es mantenen molts recursos en assessors / càrrecs de confiança, que venien dels anteriors directors de serveis. Vam proposar la reducció del 15% del sou dels polítics, així com els d’assessors i càrrecs de confiança si no s’eliminen.


 

Davant l’àrea de Sostenibilitat i Territori

 

És molt decebedor que, davant un context com l’actual, de crisi socioeconòmica derivada de la sobreexplotació dels recursos de La Terra i un model de consum capitalista totalment insostenible, fer front a l’emergència climàtica no sigui una qüestió cabdal. Així ho ha demostrat el govern sociovergent aplicant un pressupost insuficient per a dur a terme les accions plantejades al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).

 

També la mobilitat ha d’experimentar un canvi radical, perquè el vehicle privat deixi espai a vianants i ciclistes als carrers i places de la vila. Tot i l’experiència molt positiva de la peatonalització del centre vila, aquests pressupostos no mostren cap voluntat d’aplicar la peatonalització de manera permanent ni estudiar-la en altres espais.

 

Tapoc plantegen la redacció d’un molt necessari Pla de Qualitat de l’Aire, amb data posada i acceptada ni el desenvolupament de campanyes per promoure la transició en la mobilitat interurbana. Polítiques que implicarien un cost molt petit en els pressupostos.

 

Respecte a les Inversions

 

En època de crisi segueixen prioritzant arreglar carrers en comptes de fer inversions amb valor afegit. Reformes i totxo a Pi Maragall, carrer Lluis Requesens, carrers als polígons, reformes estètiques als encreuaments terraplè i més. Sumen prop d’un milió d’euros que amb la crisi que vindrà i l’experiència de la crisi del deute de 2008, el govern sociovergent hauria d’haver après alguna cosa. 

 

En canvi, cap inversió en el principal problema, l’habitatge. És l’hora d’ampliar el parc d’HPO de lloguer social, mitjançant la finalització de les promocions de les guardioles o compra preferent via tempteig i retracte. Ni un euro. 


Vam proposar també modificar els pressupostos de barri cap a plans de barri amb accions que permetin a la ciutadania triar una alternativa també en activitat sociocultural, educativa o econòmica en comptes de només poder opinar sobre places a reformar i obra a la via pública vària.

 

També van demanar garantir al carrer espais de comunicació per a les entitats, associacions i moviments sense la ingerència d’empreses privades: plafons, pantalles digitals, xarxes socials al servei de l’agenda cultural i associativa, etc. Falten cartelleres, s’han anat retirant, i no surt al pressupost.

 

Lamentem l’enorme despesa en càmeres - sistemes de videovigilància del carrer, 30.000 €. Creiem que és un error controlar què passa a l’espai públic amb una vulneració sistemàtica de la intimitat. Ens hem oposat fortament i ho seguirem fent, i encara esperem una explicació més detallada de les intencions. Se’ns va remetre als informes annexes a inversions però no expliquen absolutament res.

 

Respecte a les inversions al Mòdul C del Molí no se’ns ha explicat res però ja es preveu fer l’encàrrec. Desconeixem ni si tan sols el govern sap què hi vol posar. Si us plau, transparència i previsió! Sí que celebrem, però, posada en marxa Planta Baixa d’ El Molí per activitats ciutadanes. Creiem però que 50.000 € és poc, i no està justificat en l’informe. Sabem que aquest import hauria de rondar els 100.000 €. 

 

Celebrem (per fi!) la modernització administrativa ~100.000 € i que s’afegeixen a les reposicions d’informàtica 100.000 € més. Ha costat molts anys però la pandèmia ens ha acabat obligant. 

 

Veiem la intenció de tirar endavant la residència per la via de la concessió, externalitzada, que comportarà per tant una gestió privada. No s’ha lluitat perquè sigui la Generalitat qui se’n responsabilitzi, com hauria de fer. Especialment una crida a la hipocresia dels grups d’ERC i PDECat que demanen aquí enfortir residències però a la generalitat no fan les inversions necessàries perquè els pobles tinguin residències públiques. Són un servei especialitzat responsabilitat de la Generalitat!

 

Finalment, respecte dels 1.800.000 € d’utilització urbanística que aniran cap al PLSH demanem poder obrir el debat d’utilitzar-los per fer front al problema de l’habitatge, i augmentar el parc públic DE LLOGUER social. 


 

Respecte a l’aplicació del Romanent 2019

 

Es gasten 1 milió d’ € però encara queden 500.000 € per dedicar. Tampoc ho han volgut negociar aquest cop, però d’aquests últims encara hi són a temps. Demanem poder debatre-ho i que no ignorin sistemàticament l'oposició. 

 

Respecte del 1.000.000 € que s’aplica: material davant covid-19, compensació escoles bressol, market place per tota la vila (demanem que sigui com vam discutir i serveixi per apoderar comerç petit davant el gran comerç local i supermercats). Esperem que sigui ja definitiva la liquidació de St. Pere Romaní, gairebé 400.000 € més. El material informàtic per educació ens van dir que eren els PCs per acabar el curs els infants des del confinament. Va tant tard que ja ha acabat el curs. Perquè es mantenen?

 

I el més important, respecte a les subvencions a Empreses:

Donarà per unes 90 empreses, davant diversos centenars que n’hi ha a Molins afectades per la crisi. Com que s’atorgarà per ordre de sol·licitud, sense cap criteri, se’ls quedaran les 90 primeres empreses a entregar els papers. “Últim ximple”, vaja. Estarem finançant amb recursos de tots els molinencs qualsevol classe d’empresa. Immobiliàries, benzineres… No se subvencionaran les empreses que van malament, sinó totes (bé, les 90 amb més agilitat burocràtica a demanar-ho). No importa que fa 3 mesos es repartissin entre els propietaris 1, 1.000 o 1.000.000 € en beneficis. Aquestes ajudes no tindran en compte la viabilitat de l’empresa o que hagi seguit tenint beneficis aquestes dates.

Demanem que s’atorguin segons criteris socials i mediambientals i, per tant, es prioritzin les empreses que s’adaptin al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, treballin per la sostenibilitat energètica i de residus, tinguin equitat de gènere interna, formin part de la indústria de producte essencial, tinguin qualitat contractual, viabilitat prèvia a la crisi de l’empresa, no destrucció de treball en els anteriors mesos, no hagin tingut repartiments de beneficis elevats en el tancament del 2019, utilitzin models cooperatius, formin part de l’Economia Social i Solidària, de la pagesia, comerç de proximitat, integració social, etc.

Que no només s’atorguin les ajudes per ordre de petició, sinó que hi hagi un període per acumular sol·licituds i s'ordenin segons els criteris del punt anterior. Així, les ajudes no serien pel més ràpid sinó per qui més les necessita.

I finalment, sí que volem parlar més del desequilibri entre només 70.000 € al principal problema que és l’habitatge pels sectors més vulnerables de la societat i en canvi una injecció tan ràpida i immediata a les arques de les empreses de 200.000 €. Hi haurà molts conflictes d’habitatge. Ja n’hi ha hagut aquestes setmanes i no s’havien aturat des de la crisi 2008. Aquesta partida hauria de ser major. Però, també cal enfortir i dotar l’oficina local de l’habitatge. Que fàcil és crear l’oficina per la Covid-19 però fa anys que esperem enfortir habitatge!